Měníme věci kolem nás

Projekt „Měníme věci kolem nás“ reg. číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0236, jehož partnerem je Centrum rozvoje Česká Skalice, je realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu, z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt podporuje a rozvíjí aktivní občanský život v 5 regionech České republiky (jihomoravský, královéhradecký, liberecký, olomoucký a ústecký). Cílem je zapojit lidi do dění v místě, kde žijí, probudit u nich zájem o věci veřejné a posílit odpovědnost za vlastní život a dění kolem.Realizace: 1. 8. 2012 – 31. 10. 2013

Poskytovatel dotace: Evropský sociální fond a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Projekt je zaměřen na pět témat:

1) Zapojení mladých lidí do veřejného života v regionu

2) Aktivizace občanů prostřednictvím dobrovolné služby

3) Zapojení rodičů do života v místě

4) Partnerství pro rozvoj regionu

5) Podpora udržitelného rozvoje

 

Projekt je realizován za účasti 6 neziskových organizací, které koordinuje Spiralis, o. s.

 

 

 

 

 

Dalšími partnery projektu jsou:

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, které vytváří a poskytuje profesionální dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života.

 

 

 

 

 

Občanské sdružení OLiVY, jehož smyslem je posílit hodnotu a význam rodiny pomocí podpory center pro aktivity rodin s dětmi.

 

 

 

 

Občanské sdružení Trialog Brno, jehož posláním je podporovat trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti. Vzniklo jako občanské sdružení na konci roku 1998 z iniciativy tří občanů – přátel a firemních společníků, kteří se rozhodli dávat část svého zisku z komerčního podnikání na podporu aktivit, které považují za důležité pro rozvoj občanské společnosti.

 

 

 

Občanské sdružení Náš kraj, které se věnuje osvětovým a vzdělávacím aktivitám na území Libereckého kraje. Svou činností se snaží reagovat na dlouhodobé potřeby regionu, tak na aktuálně vzniklé potřeby.

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity:

PR akce

V rámci realizace proběhnou v jednotlivých regionech různé akce (výstavy, divadelní představení, koncerty apod.), do jejichž přípravy bude přizváno 400 lidí. Většinou se jedná o skupiny lidí, kteří jsou v sociální exklusi (mladé lidi, lidi ve věku nad 50 let, rodiče na rodičovské dovolené). Prostřednictvím tohoto projektu se zapojí do života v místě bydliště a získají nové znalosti, dovednosti, kontakty, spolupracovníky, příp. nové společenské či pracovní uplatnění.

Pozvánka na Blešít trh (dokument Adobe PDF)Pozvánka na Bleší trh - 5. 5. 2013

Pozvánka na Fair trade snídani (dokument Adobe PDF)Pozvánka na Fair trade snídani - 11. 5. 2013

Pozvánka na Cenu Ladislava Čerycha (dokument Adobe PDF)Pozvánka na Cenu Ladislava Čerycha - 24. 5. 2013

Pozvánka na vernisáž výstavy Odcházení s režisérem Václavem Havlem (dokument Adobe PDF)Pozvánka na vernisáž výstavy Odcházení s režisérem Václavem Havlem - 8. 10. 2013

 

Workshopy

V průběhu projektu se uskuteční také workshopy, kde si zástupci jednotlivých organizací vymění své zkušenosti při zapojování a aktivizaci lidí z ostatních regionů.

Pozvánka na workshop v Brně (dokument MS Word)Pozvánka na workshop v Brně - 27. 11. 2012

Pozvánka na workshop v České Skalici (dokument Adobe PDF)Pozvánka na workshop v České Skalici - 12. 1. 2013

Pozvánka na workshop v České Skalici (dokument Adobe PDF)Pozvánka na workshop v České Skalici - 7. 3. 2013

Pozvánka na workshop do Olomouce (dokument Adobe PDF)Pozvánka na workshop do Olomouce - 26. 3. 2013

Pozvánka na workshop v České Skalici (dokument Adobe PDF)Pozvánka na workshop v České Skalici - 11. 4. 2013

Pozvánka na workshop v České Skalici (dokument Adobe PDF)Pozvánka na workshop v České Skalici - 18. 4. 2013

 

Propagace

Po celou dobu poběží průběžně mediální kampaň zaměřená na podporu aktivního občanského přístupu. Jejím cílem bude zmobilizovat společnost, která je nyní (více než 20 let po sametové revoluci) demotivována ekonomickou, politickou či společenskou situací. Ukáže na konkrétních případech, jak JE MOŽNÉ MĚNIT VĚCI KOLEM NÁS.

Webové stránky projektu

1. TZ (dokument MS Word)1. TZ - "Měníme věci kolem nás" - 15. 11. 2012

2. TZ (dokument MS Word)2. TZ - Pozvánka na workshop "Letem dobrovolnickým světem" - 12. 1. 2013

3. TZ (dokument MS Word)3. TZ - Pozvánka na workshopy

4. TZ (dokument MS Word)4. TZ - Výzva sběru oblečení

5. TZ (dokument MS Word)5. TZ - Pozvánka na Bleší trh - 5. 5. 2013

6. TZ (dokument MS Word)6. TZ - Pozvánka na Bleší trh a dobročinný šatník - 5. 5. 2013

7. TZ (dokument MS Word)7. TZ - Pozvánka na Fair trade snídani - 11. 5. 2013

8. TZ (dokument MS Word)8. TZ - Bleší trh - zhodnocení

9. TZ (dokument MS Word)9. TZ - Fair trade snídaně je za námi

10. TZ  (dokument MS Word)10. TZ - Měníme věci kolem nás propojováním

11. TZ (dokument MS Word)11. TZ - Cena Ladislava Čerycha

12. TZ (dokument Adobe PDF)12. TZ - Ohlédnutí za Cenou Ladislava Čerycha 

13. TZ (dokument MS Word)13. TZ - Vzpomínka na člověka, který měnil věci kolem nás

14. TZ (dokument MS Word)14. TZ - Václav Havel odešel, vzpomínka na Odcházení zůstává

Pozvánka (dokument Adobe PDF)Pozvánka na závěrečnou konferenci 11. 10. 2013. Program ke stažení zde.

 

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.