Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Pavučina 2006

O čtyřech královstvích: V pondělí 20. února se ve Vile Čerych konal ekologický seminář s názvem ,,O čtyřech královstvích“, určený pro pedagogy MŠ a I. stupně ZŠ. Seminář připravila Bc. Lenka Hronešová ze Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER Hradec Králové a řídil se  pravidly pro tvorbu nových rámcových výchovných programů. Jednotlivé, názorně předvedené aktivity byly rozděleny do čtyř skupin podle živlů – vzduch, voda, země a slunce. Součástí vzdělávací aktivity byla dramatická hra o přírodě a civilizaci. Projekt se zaměřuje na základní přírodní zákonitosti a měl by v dětech vzbudit zodpovědnost a zájem k přírodě.

Pozvánka 207.0 KB

Tisková zpráva 24.0 KB   

Den Země: 3. ročník osvětové akce pro žáky ZŠ Česká Skalice, v rámci níž si  vyzkoušeli přesazovat rostliny, pozorovat rozmanité preparáty pod mikroskopem, shlédli zajímavé ukázky z ornitologie a vyzkoušeli si tematické hry a rukodělné aktivity.

Fotografie 214.9 KB

Ekovýchovné aktivity v rámci  Festivalu báchorek a pověstí, jejichž součástí byly tvůrčí dílny a tematické soutěže.

Ekovýchovné  aktivity, realizované v rámci v rámci kulturní aktivity Loučení s létem –první zářijovou neděli se  ve Vile Čerych konalo netradiční hudební dostaveníčko s názvem Loučení s létem. Zahrada se otevřela široké veřejnosti a stala se místem konání rozmanitých aktivit pro všechny věkové kategorie. Jedno ze stanovišť bylo vyhrazeno právě ekologické výchově. Účastníci zde luštili přírodovědné křížovky, rozeznávali dřeviny a jejich plody, orientovali se v přírodních vědách a určovali lesní patra.                               

Ekovýchovné  a osvětové aktivity  pro žáky MŠ v rámci Slavnosti stromů,  v rámci  nichž  se seznámili se stromy, listy,  jejich plody a  v tvořivé dílně si zhotovili drobné výtvory z přírodnin.

Fotografie 1.4 MB