Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Rok 2010

STUDNICE VZDĚLÁVÁNÍ 2010, klíčové kompetence v oblastech rozvoje venkova

Studnice vzdělávání 2010 bezprostředně navazuje na předchozí projekty a aktivity Centra rozvoje Česká Skalice. Ty byly zaměřeny na posílení kapacit venkovského prostoru prostřednictvím vzdělávání, propagace, informování a pokračují tak i v tomto roce.

  1. Obnovený sběr projektových záměrů projektů z obcí na území Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují - rámci předchozích aktivit vznikla databáze projektových záměrů (od roku 2007), z nichž se některé podařilo díky programům, podpořených Královéhradeckým krajem zrealizovat. Zástupce obcí prosíme o vyplnění přiloženého formuláře. Zaznamenané odpovědi ve spolupráci s MAS Mezi Úpou a Metují využijeme pro následné poradenství v získávání vhodných finančních zdrojů, úpravu „kapitol“ v programu Leader apod. Budou pro nás i uceleným přehledem akcí a aktivit, které byste rádi v našem regionu zrealizovali. V případě vašeho zájmu zapojit se do sběru projektových záměrů můžete využít následující přílohy 36.8 KB, příloha 2 39.2 KB.
  2. Informační leták - novinky z našeho regionu, které vyšly v červenci 2010 (439.1 KB), jsou určené široké veřejnosti v obcích na území MAS Mezi Úpou a Metují. Dozvíte se zajímavosti o nově otevřeném Regionálním informačním centru v České Skalici a můžete si přečíst články k problematice životního prostředí i cestovního ruchu. Nové číslo Novinek z našeho regionu říjen 2010 2.3 MB, přídavek k tištěné formě 13.2 KB.
  3. Exkurze (spolupráce s MAS mezi Úpou a Metují) koncem září 2010 se uskuteční exkurze za příklady dobré praxe do Opavska, příhraniční části Polska a Slovenska. Necháme se inspirovat zkušenostmi od kolegů z místních akčních skupin a prohlédneme si realizované projekty k rozvoji obcí. Tisková zpráva (13.9 KB) o průběhu exkurze.
  4. Vzdělávací semináře pro zástupce obcí a obecních úřadů 1. Spisová služba - systém pro správu dokumentů na obcích Vzdělávání je primárně určeno pro pracovníky ze samosprávy, zástupcům obcí, kteří se zabývají uvedenou problematikou, nabídku však poskytneme i ostatním zájemcům. Akce se uskutečnila 14. 9. v penzionu Olga v České Skalici a pro velký zájem ještě 21. 9. ve Vile Čerych2. Modul pro nové zastupitele na obcích v jehož průběhu lektoři seznámily účastníky s minimem pro zastupitele (rozsah pravomocí, výkon funkce zastupitele, zákon o obcích....).
  5. Seminář pro pracovníky a členy mikroregionů (Jestřebí hory a Mezi Úpou a Metují) Téma: projekty spolupráce pro rozvoj regionů v následujících letech Zhodnocení uskutečněných projektů, vzdělávání pro potencionální žadatele z Programu rozvoje venkova, konzultace pro starosty a účastníky v projektovém řízení. Termín: 22. říjen 2010, fotodokumentace z této akce 1 604.1 KB, 2 571.2 KB.
  6. Bezstarostný víkend pro aktivní ženy - vzdělávací a relaxační seminář, který je určený aktivním ženám, které pomáhají ve veřejném sektoru, všem, co se zajímají o život kolem sebe a snaží se jej ze své pozice ovlivnit - seminář proběhne 4. - 6. února 2011. Podrobnější informace 148.6 KB.  
  7. Knihovna rozvoje venkova - od začátku projektu je také přístupná knihovna s tematickou literaturou s možností zapůjčení. Tato knihovna je umístěna v Regionálním informačním centru Česká Skalice na třídě TGM. Knihovní fond je možné shlédnout i na stránkách www.centrumrozvoje.eu.
  8. Poradenství v oblasti rozvoje venkova -  rámci projektu je poskytováno poradenství a konzultace především obcím, ale i dalším aktérům venkovského prostoru v Královéhradeckém kraji. Poradenská činnost je poskytována v oblasti zateplování – OPŽP, odpadového hospodářství, šetrného cestovního ruchu, zelené energie, místní a regionálních produktů, rozvoje NNO, možností vzdělávání a další. Dále je obcím poskytnuta pomoc při vyhledávání finančních zdrojů (orientace v grantových programech, vyhledávání zdrojů financování pro konkrétní akce) a přípravě grantových žádostí.

Projekt byl podpořen z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje54-2427-0>