Vzdělávání dospělé veřejnosti

V rámci projektu proběhl cyklus seminářů s názvem ZELENÁ PRO VENKOV v jednotlivých obcích na území  MAS Mezi Úpou a Metují, na téma odpadové hospodářství, legislativa související s odpadovým hospodářstvím, ekologickými vzdělávacími programy a šetrným provozem úřadů. 

 

Environmentální  vzdělávání  pedagogů 

V rámci environmentálního vzdělávání pedagogů proběhl seminář na téma odpadové hospodářství, občanské  spotřebitelské chování  a  komunitní  plánování.