Slavnost stromů 2011

V sobotu 15. října 2011 proběhl v zahradě Vily Čerych 9. ročník osvětové akce Slavnost stromů, kterou pořádalo již tradičně Centrum rozvoje Česká Skalice ve spolupráci se Společností pro záchranu Babiččina údolí.

Slavnost byla zahájena v dopoledních hodinách výsadbou dřevin a od 14:00 hodin proběhlo vystoupení originální dámské kapely Bossorky. Ke zpestření doprovodného kulturního programu přispěli svým vystoupením i nejmenší účastníci slavnosti. Pro děti i dospělé byly připraveny hry, kvízy a průzkumnické úkoly v zahradě se zaměřením na zeleň. V interiéru Vily Čerych byly vystaveny fotografie, které pořídili účastníci dětské fotografické soutěže na téma ,,Můj strom“, kterou sdružení vyhlásilo. Účastníci mohli hlasovat a vybrat nejzdařilejší fotografie, jejichž autoři byli na místě odměněni. Ke slavnosti se připojilo také Středisko volného času Bájo, které přispělo svou výtvarnou dílnou a ukázkou zajímavých grafických prací, vyhotovených v rámci ,,Tábora s grafikou“.

V průběhu roku byl v zahradě Vily Čerych doplněn pestrobarevný rododendronový koutek, zmlazen ovocný sad, vysazeny keře s jedlými plody a jilm, který byl státním podnikem Lesy ČR vybrán jako strom roku 2011.

Tímto děkujeme všem, kteří se na přípravě i samotné realizaci oslavy svátku stromů podíleli.

 

 

Akce proběhla v rámci projektu „Zahrada plná zážitků“ podpořeného z Fondu T – Mobile a projektu „Zážitková zahrada Vily Čerych – působivý prostor pro aktivity EVVO

 

O týden později, tedy v sobotu 22. října 2011, se Slavnost stromů uskutečnila také v Úpici, před Speciální základní školou Augustina Bartoše v Úpici, realizovaná ve spolupráci s občanským sdružením Ruka. Její součástí byla výsadba stromů, tematická výstava ,,Zeleň pro život“, hry a vědomostní soutěže pro děti i dospělé. Zároveň zde proběhlo slavnostní otevření naučné stezky „Za krásami lesoparku Dlouhé záhony“, která vznikla ve spolupráci s Městem Úpice.

 

Tato aktivita byla realizována v rámci projektu „Stezky za poznáním - šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky“,který je spolufinancován z programu podpory nestátních neziskových organizací pro rok 2011v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj CR a Královéhradeckým krajem.