Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Cena Ladislava Čerycha 2007

Každoročním udělováním Ceny Ladislava Čerycha vyjadřují dvě neziskové organizace, Nadace rozvoje občanské společnosti a Centrum rozvoje Česká Skalice, úctu a poděkování těm, kteří pomáhají rekonstruovat a obnovovat vzdělávací středisko Vilu Čerych a její rozlehlou zahradu. Jen díky mnoha dárcům, firmám i individuálním osobám se daří tento záměr realizovat. Cílem této společenské akce je také představit Vilu Čerych v regionálních souvislostech, její architektonickou hodnotu i možnosti jejího využití pro rozvoj regionu.

V pátek dne 18. května 2007 byla, v historii již podruhé, udělena Cena Ladislava Čerycha. Slavnost se pravidelně koná jako připomínka činu bratrů Čerychových, kteří v květnu roku 2001 darovali rodinou vilu Nadaci rozvoje občanské společnosti. Podmínkou předání bylo využívat tento objekt k vzdělávacím a neziskovým účelům.                                                                                    

Úvodní slovo věnoval prof. Vladimír Wolf, člen vědecké rady univerzity v Hradci Králové,  historickému významu a geniu loci zdejší krajiny. V roce 2007 Cenu Ladislava Čerycha obdržela Ing. architektka Zuzana Rákosníková. Již od roku 2005 nezištně a bezplatně pomáhá  svými návrhy rekonstruovat historickou Vilu Čerych. Ocenění obdržela také za to, že všechny její navržené úpravy jsou prováděny s respektem k architektonickému stylu vily a s ohledem na její současné funkce.

Slavnostní podvečer zahrnoval také malý raut a hudební vystoupení v podání manželů Heleny a Ladislava Skořepových z České Skalice. Příjemné společenské události se zúčastnila řada pozvaných hostů z řad místních samospráv, podnikatelů, příspěvkových i neziskových organizací.

 

Fotogalerie