Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Pavučina 2007

Výměnný   pobyt   mezi středisky ekologické výchovy v ČR a obdobnými organizacemi ve státech EU.

Centrum rozvoje Česká Skalice a město Polanica  Zdrój spojuje společný prvek – rozlehlá zahrada Vily Čerych a lázeňský park města Polanica  Zdrój. Obě plochy jsou zaneseny do seznamu kulturních památek.

Výměnný pobyt mezi zapojenými subjekty  byl především zaměřen na předávání zkušeností, poznatků, příkladů dobré praxe, posílení a rozvoj aktivit spojených s ochranou přírody, péčí a údržbou zeleně.

Koordinátor ekologických programů z Centra rozvoje Česká Skalice získal zkušenosti s údržbou lázeňského parku, zejména péčí o rododendronové koutky. Zástupce městského úřadu a pedagog  z Polanica Zdrój načerpal inspiraci a příklady dobré praxe především u aktivit, spojených s osvětovou akcí Slavnost stromů a naučnou stezkou Cesta stromů, jež se nachází v zahradě Vily Čerych.   

Fotografie 1 507.8 KB

Fotografie 2 511.9 KB

Den Země

4. ročník osvětové akce pořádaný ve spolupráci s DDM Bájo a ZŠ Česká Skalice. Žáci 4. ročníků plnili rozmanité ekologicky zaměřené úkoly a mohli si vyzkoušet také svoji zručnost. Čekalo na ně například přesazování rostlin, mikroskopování nejrůznějších preparátů, povídání o čaji s ochutnávkou, kreativní dílna a zhotovení výrobků z přírodních materiálů. Součástí této osvětové akce byla procházka po naučné stezce Cesta stromů s výkladem o zajímavých a vzácných dřevinách, které se v zahradě Vily Čerych nacházejí.

Fotografie 1.1 MB

Ekovýchovné aktivity v rámci Benefice pro zahradu Vily Čerych

V průběhu benefičního odpoledne pro zahradu Vily Čerych mohli dospělí i děti navštívit jednotlivá stanoviště a vyzkoušet si pestrou škálu činností, mimo jiné také s ekologickou tématikou: třídění odpadů, rozeznávání vůně bylin a koření, poznávání přírodnin a v kreativní dílně zhotovit výrobek z přírodních materiálů. Odborný výklad o dřevinách a architektonické koncepci zahrady Vily Čerych zajistila Ing. Eva Vízková.

Fotografie 340.0 KB

Ekologický program pro Mikroregion Urbanická brázda v rámci projektu ,,Děti vnímejte přírodu kolem nás“

Centrum rozvoje Česká Skalice uspořádalo pro žáky 2. stupně ZŠ Osice, Libčany, a Všestary program s ekologickou tématikou, zaměřený na život netopýrů, globální problémy, odpadové hospodářství, šetrné spotřebitelské chování, ekologické zahrady, ohrožené druhy ptáků a kroužkování ptáků.

Fotografie 190.3 KB

Ekovýchovné aktivity pro žáky MŠ a ZŠ

V rámci oslav Dne Země si předškolní i mladší školní děti mohly v zahradě Vily Čerych vyzkoušet například rozeznávání rostlin a stop zvířat nebo se seznámit s vodním ekosystémem. Čekaly na ně také hádanky a kvízy s ekologickou tématikou.

V rámci akce Slavnost stromů byl pro děti připraven program s ekologickou tématikou. V zahradě Vily Čerych se děti seznámily s listy a plody stromů, potravinovými řetězci, sladkovodní i ptačí říší. Mohly si ohmatat spoustu přírodnin a vyrobit si z nich dekorativní podzimní paletu. Starší děti ze základní školy si vyzkoušely třídění odpadů v praxi.