Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Studnice vzdělávání 2008 - Klíčové kompetence v oblastech rozvoje venkova

Projekt Studnice vzdělávání 2008 bezprostředně navazoval na dva předchozí projekty. Prvním byl Integrovaný motivační program Klíčové kompetence pro rozvoj venkova, který Centrum rozvoje Česká Skalice uskutečnilo v roce 2007, druhým projektem Studnice vzdělávání, který probíhal do roku 2007 od ledna roku 2006. Tyto programy byly zaměřeny na posílení kapacit venkovského prostoru prostřednictvím vzdělávání, propagace a informování.
 
Aktivity projektu:
 
1.     poradenství pro rozvoj venkova
a.     Od začátku projektu jsme poskytovali poradenství a konzultace především obcím, ale i dalším aktérům venkovského prostoru v Královéhradeckém kraji. Tyto konzultace byly poskytovány osobně, telefonicky případně e-mailem. Okruhy poskytovaných témat např.: financování obnovy a rozvoje venkova, program LEADER, projektové řízení, cestovní ruch a venkov, životní prostředí, ekologie, ochrana památek, ochrana krajiny, strategické plánování a zapojování veřejnosti, rozvoj a činnost NNO na venkově. V rámci poradenství pro obce jsme poskytovali i poradenství v oblastech podávání žádostí bylo konzultováno 6 projektů do Programu rozvoje venkova, 3 projekty do Regionálního operačního programu, jedna žádost do operačního programu životní prostředí, několik projektů do grantů Královéhradeckého kraje, dva projekty pro Ministerstvo zemědělství a dva projekty pro Ministerstvo pro místní rozvoj.
 
b.     Od začátku projektu byla přístupná knihovna s tématickou literaturou s možností zapůjčení. Tato knihovna je umístěna v IC Česká Skalice. Knihovní fond je možné shlédnout i na stránkách www.studnicevzdelavani.cz.
 
c.      V rámci poradenství probíhal sběr a aktualizace projektových záměrů v území. Tato aktivita navazovala na sběr záměrů, který jsme uskutečnili v minulých obdobích v rámci projektu Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a Klíčové kompetence pro rozvoj venkova.
 
2.     Řízení a koordinace projektu
 
Projekt  po celou dobu jeho trvání řídil a koordinoval zodpovědný pracovník.
 
3.     Individuální vzdělávání
 
Uskutečnil se dvoudenní seminář Projektové řízení v Nechanicích 29 a 30. března 08 a jednodenní seminář zaměřený na presentační dovednosti 16. prosince 2008 v Novém Městě nad Metují.

       

Partneři projektu

  • DSO Úpa, nám. T.G.M 120, 549 41 Červený Kostelec
  • DSO Metuje, Velká Jesenice 200, 552 24
  • DSO 1866, Studnice 1, 549 48
  • DSO Podkrkonoší, Pilníkov 36, 542 42
  • DSO Jestřebí Hory, Pod Městem 624, Úpice 542 32
 
 

Projekt byl podpořen z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje