Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Obecně prospěšná společnost Centrum rozvoje Česká Skalice

Obecně prospěšná společnost Centrum rozvoje Česká Skalice vznikla v roce 2003, a to jako občanské sdružení z potřeby existence místního subjektu, jenž by byl rovnoprávným partnerem ostatním regionálním institucím. Hlavní těžiště zájmu a činnosti leží v Královéhradeckém kraji, snaží se získávat a sdružovat dobrovolníky, kterým nejsou lhostejné věci veřejné a rozvíjí spolupráci s místní samosprávou a dalšími místními neziskovými organizacemi i podnikatelskými subjekty. Posláním společnosti je podpora místní vzdělanosti a kultury, posílení rozvoje zdravých regionů a prosazování principů trvale udržitelného života. V roce 2014 bylo sdružení transformováno na obecně prospěšnou společnost. Společnost sídlí ve Vile Čerych, která je od roku 2003 vzdělávacím střediskem.    

 

NAŠE ČINNOST

Naším cílem je obnova venkova a rozvoj komunit

Hlavní rysy zdravých komunit a regionů, které cheme podpořit, se týkají účasti občanů na rozhodování ve věcech veřejných a budování partnerství místních aktérů. Chtěli bychom překonat bariéru lhostejnosti a rezignovanosti a posílit sebevědomí svéprávného občana, podpořit jeho schopnost odhalovat a řešit místní problémy v rámci spolupráce v komunitě a povzbudit starostlivou péči o životní prostor. Snažíme se obnovit a prohloubit vztah lidí  ke krajině jako k domovu, místu životních ztrát i nálezů. Společnost organizuje semináře, besedy a konference pro zástupce neziskových organizací, samosprávy, státní správy, podnikatelů a svazků obcí. Tématem konzultačních, vzdělávacích a osvětových aktivit jsou především metody komunitní práce, budování partnerství, regionální rozvoj, program obnovy venkova, ochrana kulturního a přírodního bohatství.

 

Cestou k trvale udržitelnému světu

Mottem společnosti jsou slova D.Meadows: "Trvale udržitelný svět se nestane skutečností, dokud jej neuvidíme ve svých představách. Mají-li tyto představy být úplné a přesvědčivé, musí k nim svým dílem přispět mnoho lidí". Snažíme se tyto představy vytvářet a předávat společně s účastníky seminářů a s dalšími partnery. Věříme, že lidé vyzbrojení lepším poznáním a pochopením jsou pružnější, smělejší a otevřenější směrem k budoucnosti. Chtěli bychom, aby takové poznání šlo ruku v ruce také s odpovědností.

 

Vila Čerych má za sebou pohnutý osud

Společnost sídlí ve Vile Čerych, která je spolu s přilehlou zahradou architektonickou vzácností, je zapsána do seznamu chráněných památek. Vila byla postavena jako moderní reprezentativní sídlo rodiny Čerychovy. Dvoupatrový dům navrhl v polovině dvacátých let dvacátého století Otakar Novotný, autor budovy slavného pražského Mánesa. Zahradu založil přední český architekt Josef Kumpán v roce 1925. Po válce byl však objekt znárodněn. Během téměř čtyřicetiletém panování Okresního ústavu národního zdraví budova i zahrady zpustly.

 

Usilujeme o obnovu vzácného architektonického objektu

Z vily se postupně stalo vzdělávací středisko. Její prostory se přizpůsobují svému novému poslání. Společnost napomáhá obnově objektu tak, aby se krásný dům se zahradou otvíral lidem, tvoření, vzdělávání, osvětě, odpočinku i zábavě. Především rozlehlá vzrostlá zahrada plná vzácných dřevin, s rozmanitou florou i faunou, doplněná překvapivě velkým okrasným bazénem, altány a pergolami, si zasluhuje naší pozornosti.

               

Chceme podporovat místní kulturu a vzdělanost

Společnost také pořádá řadu kulturních a společenských akcí pro obyvatele regionu. K Vile Čerych již tradičně patří  koncerty, kreativní dílny, divadelní představení, besedy, sportovní aktivity a hry pro děti, květnová Cena Ladislava Čerycha i říjnové Slavnosti stromů. Klubové místnosti, salonky i zahrada Vily Čerych jsou příhodným místem pro přátelská setkávání i slavnostní příležitosti.

 
JSME ČLENY

Oborové platformy ekologických nevládních organizací

Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují

Asociace veřejně prospěšných organizací

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Poradní sbor EVVO Královéhradeckého kraje 

banner techsoup.cz