Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Venkovní učebna a ekoporadna

Název projektu: Venkovní učebna a ekoporadna podporují enviromentální gramotnost

Realizace: 1.7. 2010 – 31.12. 2011

Poskytovatel dotace: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 

Projekt zaměřený na zvyšování informovanosti a povědomí občanů v oblasti ochrany životního prostředí prostřednictvím konkrétních aktivit, realizovaných pro jednotlivé cílové skupiny.

 

1. Činnost ekologické poradny – Ekologická poradna sídlí v prostorách Regionálního informačního centra v České Skalici a poskytuje bezplatné poradenství široké veřejnosti. Je zde umístěna odborná knihovna s čítárnou, ekologický koutek, sběrná nádoba na vyřazené elektrozařízení, baterie a odpadkové koše na tříděný odpad. Provozní doba ekoporadny: pondělí, středa 9 – 12, 13 – 17 hodin.    

Fotografie 742.9 KB

 

2. Informační body (ekologické koutky) na území MAS Mezi Úpou a Metují  - Centrum rozvoje Česká Skalice vytvořilo v minulých letech na území MAS Mezi Úpou a Metují celkem 11 informačních bodů, vybavených otočnými stojany obsahující tištěné materiály s ekologickou tématikou. V rámci projektu bylo zajišťováno pravidelné doplňování, obměna a rozšiřování stávající nabídky o nová témata.

Tisková zpráva 130.5 KB

Fotografie 571.0 KB

 

3. Okénko ekologické poradny ve zpravodajích regionu – Články s environmentální tématikou jsme přispívali do místních periodik, např. do Českoskalického zpravodaje.

Článek 168.5 KB

Zářijové okénko 157.5 KB

Únorové okénko 128.5 KB

Březnové okénko 184.0 KB

Červnové okénko 279.5 KB

 

4. Realizace informačně – tematických výstav k ochraně přírody a udržitelnému rozvoji

Putovní výstavy vhodně doplňovaly a rozvíjely poradenská témata ekoporadny.  V průběhu projektu byly zrealizovány tyto výstavy: 

Zeleň pro život - Plakát 1.1 MB; Tisková zpráva 1.1 MB; Fotografie 229.6 KB

Kouzlo Vánoc aneb jak příroda krášlí naše domovy - Plakát 68.8 KB; Tisková zpráva 131.0 KB; Fotografie 280.2 KB

Žijme zeleně aneb jak se chovat šetrně - Plakát 80.8 KB; Fotografie 223.2 KB

Kouzlo přírody v Babiččině údolí - Plakát, Fotografie 273.5 KB

 

5. Vybavení venkovní učebny v zahradě Vily Čerych – Rozlehlá zahrada Vily Čerych poskytuje ideální zázemí pro realizaci osvětových, vzdělávacích a výukových programů.  To vše vnímáme jako obrovský potenciál pro environmentální výchovu a chceme, aby sloužila jako zelená učebna v přírodě.  Postupně byla vybavena potřebnými pomůckami (mikroskopy, síťky na hmyz, zvětšující kelímky ...), jež slouží k pozorování zdejší přírody.

Fotografie 357.5 KB

 

6. Pilotní realizace  pobytových  ekologických výukových programů pro studenty středních škol - V rámci projektu bylo zrealizováno pět pilotních ekologických výukových programů pro studenty SŠ. Jejich náplní byly zejména praktické činnosti a tvořivé aktivity z důrazem na týmovou práci a kooperaci. Účastníci se zároveň podíleli na utváření a údržbě zahrady Vily  Čerych.

Tisková zpráva 134.0 KB

Nabídka programů 272.2 KB

Fotogalerie

 

7.  Vytvoření bylinné zahrady a pocitové nášlapné stezky – Ve venkovní učebně v zahradě Vily Čerych byly vytvořeny balinné záhony a pocitová nášlapná stezka z přírodních matriálů. Účastníci ekologických výukových programů se na jejich utváření aktivně podíleli. K bylinným záhonům byl zároveň vyhotoven herbář, který bude sloužit pro výukové účely v zimním období.

Fotogalerie

 

8. Grafické zpracování a tisk informačních materiálů k naučné stezce Cesta stromů - Ke stávající naučné stezce Cesta stromů, nacházející se v zahradě Vily Čerych, byly vyhotoveny nové informační materiály a zapichovací cedule dřevěné cedule, sloužící jako označení jednotlivých stromů. 

Stezka stromů (dokument Adobe PDF)Stezka stromů 388.1 KB

Fotografie 383.6 KB

 

9. Grafické zpracování a tisk nabídky ekologických výukových programů – Centrum rozvoje Česká Skalice vydalo svoji aktuální nabídku ekologických výukových programů a ekovýchovných aktivit do jedné, ucelené podoby, která bude šířena po školách v Královéhradeckém kraji.

Nabídka pro MŠ (dokument Adobe PDF)Nabídka pro MŠ 467.5 KB

Nabídka pro 1. stupeň ZŠ (dokument Adobe PDF)Nabídka pro 1. stupeň ZŠ 458.8 KB

Nabídka pro 2. stupeň ZŠ (dokument Adobe PDF)Nabídka pro 2. stupeň ZŠ 445.2 KB

Nabídka pro SŠ (dokument Adobe PDF)Nabídka pro SŠ 469.3 KB 

 

10. EKO – klub – Od  měsíce  října  2010 se ve Vile Čerych v České Skalici začíná formovat Eko-klub, určený všem dobrovolníkům, kteří chtějí pomoci obnovovat zahradu vzdělávacího střediska Vily Čerych a věnovat jí svou péči. Setkávání probíhá pravidelně každou první středu v měsíci. Branka zahrady je otevřena pro všechny.

Fotografie 424.8 KB