Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Podpora ekologické výchovy v Kladském pomezí

Mikroprojekt „Podpora ekologické výchovy v Kladském pomezí“, registrační číslo:  CZ.3.22/3.3.02/12.03510, je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Projekt je zaměřen na česko-polskou spolupráci institucí působících v oblasti ochrany přírody a ekologické výchovy, na podporu a rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v oblasti Kladského pomezí. Zde se na obou stranách hranice nacházejí unikátní přírodně velmi cenné lokality - Stolové hory, Chráněná krajinná oblast (CHKO) Broumovsko a Národní přírodní památka (NPP) Babiččino údolí.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění zázemí pro EVVO a jeho přizpůsobení přeshraničním potřebám, k předávání a prohloubení teoretických poznatků i praktických zkušeností z oblasti EVVO a ochrany přírody na české a polské straně.

Partnerem projektu je Národní park Stolové hory (Polsko).

Realizace: 1. 2. 2013 – 31. 12. 2013

 

Aktivity: 

Dopracování projektové dokumentace vzdělávacího střediska Vila Čerych vč. zahrady za účelem zkvalitnění a rozšíření zázemí pro ekologickou výuku s přeshraničním dosahem a využitím.

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace "Projektová dokumentace vzdělávacího střediska Vila Čerych"; Vloženo dne 16. dubna 2013 

Smlouva o dílo Vloženo dne 31. 5. 2013

 

Společné zpracování vize využití a spolupráce vzdělávacího střediska Vila Čerych s PNGS

Vize v českém jazyce

Vize v polském jazyce

 

Tvorba ekologických výuk. programů, pilotní ověření žáky z PR (v Zážitkové zahradě Vily Čerych)

Pilotní ověření výukového programu pro polské děti (ZŠ Polanica-Zdrój) - fotogalerie 

TZ - "Zážitková zahrada - místo pro vzdělávání bez hranic" - 30. 9. 2013

 

Exkurze do Národního parku Stolové hory

Pozvánka na exkurzi 224.5 KB

Fotogalerie

TZ - "Do Stolových hor za poznáním i krásnými výhledy" - 27. 6. 2013

 

Mezinárodní seminář zaměřený na vzdělávání ochránců přírody, lektorů EVVO, zástupců NNO...

Seminář o ekologické výchově a ochraně přírody v ČR a v Polsku spojený s exkurzí do NPP Babiččino údolí - 15. října 2013 od 9.00 hod., Vila Čerych Česká Skalice + Ratibořice. Účastnický poplatek se nevybírá. Registrace předem nutná!

Pozvánka na seminář 331.3 KB

Fotogalerie

TZ - "Ochrana přírody a ekologická výchova jsou aktuální na české i polské straně Kladského pomezí" - 22. 10. 2013

 

Překlad brožury "Stezky za poznáním nejen v Kladském pomezí" do polštiny

Sciezki edukacyjne w oszukiwaniu wiedzy 8.8 MB

 

Vytvoření letáku Zážitková zahrada, překlad do polštiny

Leták Zážitková zahrada - česká verze 377.9 KB

Leták Zážitková zahrada - polská verze 374.5 KB

 

Aktivity partnera:

Dnia 14 czerwca 2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu„Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 odbyło się seminarium “Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na Pograniczu Kłodzkim”. W seminarium udział wzięło 30 osób, w tym 7 z Republiki Czeskiej i 23 z Polski.
Seminarium pozwoliło na zapoznanie się, nawiązanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń w zakresie ochrony przyrody pomiędzy przedstawicielami gmin i samorządów oraz organizacji związanych z ochroną przyrody na Pograniczu Kłodzkim. Prelekcje przybliżyły zagadnienia związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną w Czechach Polakom oraz w Polsce Czechom. W trakcie sesji terenowej uczestnicy zapoznali się z walorami przyrodniczymi Parku Narodowego Gór Stołowych, zwiedzili i zdobyli najwyższy szczyt Gór Stołowych – Szczeliniec Wielki.
 
 
 
Dnia 9 sierpnia 2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu„Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 zakończono wymianę stanowisk edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej “Płazy”. treści tablic zostały przetłumaczone na język czeski, dzięki czemu możliwe stało się kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu całego Pogranicza Kłodzkiego.
 
Dnia 21 września 2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu„Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 odbyła się wycieczka dla nauczycieli pn. “Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na Pograniczu Kłodzkim”do czeskiej części Gór Stołowych. Wycieczka pogłębiła wiedzę uczestników w zakresie znajomości regionu Gór Stołowych po czeskiej stronie Pogranicza oraz poszerzyła znajomość dotyczącą form ochrony przyrody w Czechach oraz działalności edukacyjnej CHKO Broumovsko.
 
 
 
Dnia 25.10.2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu„Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 wydano przewodnik dla dzieci po Parku Narodowym Gór Stołowych w języku czeskim „Zápisník objevitele Můj park - Moje krajina“ w nakładzie 3500 egzemplarzy oraz zakładki edukacyjne w języku czeskim w nakładzie 3500 sztuk. Tłumaczenie treści na język czeski wykonano w ramach realizacji projektu. „Zápisník objevitele „ Můj park - Moje krajina““ stanowi doskonałe narzędzie edukacji przyrodniczej i ekologicznej, wyjaśnione są w nim liczne pojęcia związane z ochroną przyrody oraz zachodzącymi w niej procesami, są to pojęcia uniwersalne i ponadgraniczne.

 

 

    

 

Tento projekt je podpořen z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis a Královéhradeckým krajem.