Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Slavnost dárců a dobrovolníků 2005

V květnu se konala již potřetí tradiční Slavnost dárců a dobrovolníků ve Vile Čerych. Celkem 18 organizací z Královéhradeckého kraje nominovalo 11 dárců a 18 dobrovolníků, kteří svou dobrovolnou prací nebo finančními dary přispěli k realizaci veřejně prospěšných projektů. Grafické listy předávala poslankyně Táňa Fischerová, radní Královéhradeckého kraje Zdeněk Kraus a Miloslav Plas a starosta města Česká Skalice Tomáš Hubka.

Cílem této slavnosti je vyzdvihnout dárce a dobrovolníky, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas, energii či peníze na akce prospěšné jiným. Nejstarším oceněným dobrovolníkem je pan Emanuel Svoboda, který ve svých 84 letech pomáhá sdružení DANETA s péčí o pozemek, která zahrnuje ošetřování stromů, udržování trávníku a přístupových komunikací. Pozornost si zaslouží také další dárce. Město Jaroměř navrhlo na ocenění pana Miroslava Frosta, který věnoval předměty v hodnotě přes 110 tisíc korun pro expozici vojenského historického muzea v Josefově. 

Slavnostní předávání cen bylo tradičně spojeno s kulturním programem. Večerní představení - Táňa Fischerová a Daniel Dobiáš s pásmem zhudebněné poezie „Jeden čas seje, jeden plody sbírá“. Básně z 9.-16. století, jejichž autory jsou František z Assissi, Francois Villon, Václav Lucemburský a William Shakespeare, zhudebnil Daniel Dobiáš.

 

Seznam nominovaných dárců a dobrovolníků

Organizace, která nominovala Dárce nebo dobrovolník Důvod ocenění :

 • Junák - svaz skalutů a skalutek Česká Skalice Hubert Polonček za dlouhodobou dobrovolnou pomoc při stavbě táborů, shánění dřeva, při organizaci akcí a na brigádách
 • Mgr. Věra Junková - Nová lékárna za finanční podporu oddílu Vlčat
 • Sdružení Neratov Jana Němcová za dobrovolnou pomoc všude tam, kde je potřeba (vedení dokladů, fakturace, pomoc v obchodě, v kuchyni, při práci s klienty) a za dobrou náladu a upřímnost
 • ROJEK dřevoobráběcí stroje a. s., ředitel Jiří Rojek za darování vybavení do truhlářské dílny a za poskytnutí štěpkovače dřeva, který umožnil sdružení využít místních zdrojů k topení a ohřevu vody
 • Mateřské centrum Jája Rychnov nad Kněžnou Alena Ehlová za dobrovolnou práci při organizaci činnosti pro maminky a děti (dílničky šikovných rukou, přednášky, hudební a pohybový kroužek), za pomoc s úklidem a úpravou interiéru, za propagaci dobrého jména mateřského centra
 • Společnost pro záchranu Babiččina údolí Jana Čejpová - účetní a daňová firma za dlouhodobou spolupráci a účetní poradenství, za sponzorské dary ve formě dobrovolné práce
 • Speciální škola Česká Skalice, ředitelka M. Matějková za dlouhodobé partnerství a pomoc žáků při obnově a údržbě Oddechové zóny s dětským koutkem v Babiččině údolí (výsadba a ošetřování zeleně, nátěry plotu, vybudování skladu nářadí, jarní a podzimní úklid)
 • DDM Bájo Česká Skalice Lenka Kuťáková za organizační pomoc při všech akcích folklorního souboru Barunka
 • Pavla Knápková za dlouholetou milou spolupráci a úspěšné vedení divadelního kroužku
 • Lidová muzika Barunka za radost, práci, radost, práci, radost, práci...
 • DANETA - sdružení pro zdravotně postižené, Hradec Králové Emanuel Svoboda za dobrovolnou pomoc při péči o pozemek Danety a přilehlého okolí (sečení trávy, stříhání stromů, zimní ošetření komunikace...)
 • Náchodská prima sezóna a DDM Déčko Náchod Pekárny a cukrárny Náchod za dlouhodobou podporu neziskových organizací bezplatnou dodávkou kvalitního pečiva na významné akce, letní tábory, na pochod Václavice Havlovice
 • Tiskárna Losenický za dlouhodobou podporu náchodských neziskových organizací bezplatným tiskem (případně výraznou slevou) plakátů a letáků
 • PROSTOR PRO Hradec Králové David Tomáš - GE Money Bank a.s. za dlouhodobou a aktivní spolupráci ve prospěch nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klídek v Hradci Králové, za finanční dary a za vybavení kanceláře
 • Diakonie ČCE Světlo Vrchlabí ERILENS a.r.o. za rychlou a štědrou finanční podporu
 • Kamila Jebavá za intenzivní dobrovolnou pomoc při výtvarné práci s klienty a za organizační pomoc při dalších aktivitách (Týden pro Světlo, Vrchlabský jarmark, Adventní koncert, benefiční divadelní představení, sportovní turnaj...)
 • Centrum rozvoje Česká Skalice Petr Tuček za organizaci filmových klubů ve Vile Čerych a skvělé moderování
 • manželé Skořepovi za vytrvalou pomoc při organizaci hudebních a dalších kulturních pořadů ve Vile Čerych
 • Nadace rozvoje občanské společnosti Ing. Eva Vízková za pomoc při obnově zahrady Vily Čerych
 • Ing. arch. Zuzana Rákosníková za dlouhodobou pomoc a dobré rady při opravách Vily Čerych
 • Oblastní charita Hradec Králové Ing. Viktorie Melicharová za dlouholetou dobrovolnou pomoc, za založení sociálního šatníku, za práci pro Domov pro matky s dětmi a pro Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, za každoroční finanční podporu projektů charity
 • Domov sv. Josefa v Žirči Alena Čiháková za dobrovolnou práci s pacienty při psychoterapii, ergoterapii a za pomoc na projektu Otevřená zahrada a při organizaci dalších aktivit, také za vedení svých žáků k vytvoření kladného vztahu k postiženým lidem
 • Město Česká Skalice Mgr. Věra Vlčková za obětavé mapování a popularizování historie regionu, za vydávání publikací a článků ve sbornících a zpravodajích
 • 5. prapor polních myslivců Česká Skalice Václav Michl a Jiří Genrt - G+M POINT za podporu kulturních akcí ve městě a spolupráci s uniformovanými sbory z Evropy
 • Středisko Diakonie ČCE Milíčúv dům Jaroměř Ladislav Vaško za pomoc při akcích pro děti
 • Město Jaroměř Miroslav Frost za darování předmětů v hodnotě 110 270,- Kč pro expozici vojenského historického muzea v Josefově, které nese název „První vojensko-historické muzeum M. Frosta“
 • František Brych za dárcovství krve – 120 odběrů (obdrží Zlatý kříž II. stupně)
 • Společnost Boženy Němcové Česká Skalice Jarmila Středová za delší podporu literární soutěže žáků ZŠ, za sponzorské dary ve formě příspěvků za knihy
 • Hana Koukolová za dlouhodobou podporu Společnosti Boženy Němcové, za sponzorské dary ve formě příspěvků za květiny