Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Utváření místa v srdci Babiččina údolí

V rámci projektu s názvem ,,Utváření místa v srdci Babiččina údolí“ byly zmapovány a vyhodnoceny potřeby stávajícího stavu Národní přírodní pamtáky a Národní kulturní památky Babiččino údolí. Pod odborným dohledem, ve spolupráci s veřejností a zástupci zainteresovaných organizací byla vytvořena Studie rozvoje šetrného cestovního ruchu pro tuto lokalitu. Celkem se uskutečnila 4 plánovací setkání. V průběhu letních prázdnin probíhalo v Babiččině údolí dotazníkové šetření a mapování chování návštěvníků. Do projektu se aktivně zapojily tyto organizace: CHKO Broumovsko, Společnost pro záchranu Babiččina údolí, NPÚ Pardubice, Junák Česká Skalice, DDM Bájo Česká Skalice, sdružení Babiččino údolí 2006, Kulturní agentura Anny Řehákové, KČT Česká Skalice, Informační centrum v České Skalici, Státní zámek Ratibořice i podnikatelé působící v Babiččině údolí.

Studie byla zpracována v souladu s ochranou přírody, krajiny a kulturních památek. Obsahuje textový popis, současnou ortofotomapu, historickou mapu z r. 1840, mapy s vyznačením pohybu pěších, cyklistů, automobilistů, problémových míst, zónováním, stavební uzávěrou a vytipováním funkce pro jednotlivé objekty.

 

Projekt byl realizován v rámci projektu "Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR“, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.