Slavnost stromů 2008

V sobotu 18. října se uskutečnil již 6. ročník osvětové akce Slavnost stromů, kterou pořádali dva partneři - Centrum rozvoje Česká Skalice a Společnost pro záchranu Babiččina údolí.

 

Touto aktivitou chceme poukázat na krásu a význam zeleně a zároveň posílit vztah lidí k přírodě. Vždyť strom zaujímá v lidském životě nezastupitelné místo. Plní řadu výzmanmých funkcí: je úkrytem pro živočichy, zdrojem energie a v neposlední řadě je opředen také mystikou. Stromy taktéž zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují ve svých korunách prachové částice, podílejí se na tvorbě kyslíku.

 

Letošní ročník byl rozdělen do dvou částí. Stromy byly vysazeny již v týdnu před samotnou slavností, součástí byla procházka zámeckým parkem s výkladem o zajímavých a vzácných stromech, které se zde nachází. K sázení se připojily některé místní neziskové organizace, například křesťanská ochranářská společnost A - ROCHA, českoskalická pobočka KDU - ČSL, Junák Česká Skalice a o. s. Ratibořice 2006. Na louce před Kuchyňskou zahradou v Babiččině údolí společně vysadily pět dubů letních. Do zahrady Vily Čerych byl tentokráte vysazen jedlovec kanadský (tsuga canadensis). Zámecký park v Ratibořicích bude zkrášlovat buk červený, který obstaral kastelán ratibořického zámku, pan Ivan Češka.

 

Nákup stromů finančně podpořilo město Česká Skalice, Společnost pro záchranu Babiččina údolí, místní organizace KDU - ČSL a občanské sdružení Ratibořice 2006.

 

Samotný komponovaný pořad, věnovaný přírodě, proběhl v sobotu v odpoledních hodinách ve Vile Čerych. Pro návštěvníky bylo připraveno pestré pásmo aktivit. Vyslechli přednášku o životě netopýrů, doplněnou poutavým obrazovým materiálem, vyprávění o rozmanitosti krajiny s promítáním diapozitivů, to vše za doprovodu libých tónů kytary. Pro děti byl připraven koutek, kde si mohly v kreativní dílně vyrobit podzimní paletku z přírodních materiálů, či si zahrát hry s ekologickou tématikou. Nechybělo ani stylové občerstvení ve formě čerstvě vylisovaného jablečného moštu, burčáku, sušeného ovoce a jablečného závinu, který ke slavnosti neodmyslitelně patří.

 

Ke slavnosti bylo možné v prostorách Regionálního informačního centra v České Skalici shlédnout tématickou výstavu, jež byla ohlédnutím za jednotlivými ročníky.