Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Efektivní propagace partnerského trojúhelníku

Mikroprojekt  „Efektivní propagace partnerského trojúhelníku“, který realizuje Centrum rozvoje Česká Skalice, pod registračním číslem projektu: CZ.3.22/3.3.02/12.03037 je financován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Hlavním cílem projektu je posílení slabých stránek rozvoje cestovního ruchu ve všech třech partnerských městech. K tomu směřují všechny aktivity projektu tak, aby všechna tři města lépe spolupracovala a koordinovala svou činnost v oblasti podpory cestovního ruchu a dále abychom nejen turistům, ale i místním obyvatelům, dostali více do podvědomí krásy a zajímavosti příhraniční oblasti. Očekávaným výsledkem projektu je užší a trvalá spolupráce informačních center, která by měla vést k větší spokojenosti turistů a lepšímu standardu nabízených služeb, které budou návštěvníkům poskytovány po obou stranách hranice.

Hlavními realizátory projektu jsou informační centra v České Skalici, Polanici – Zdrój a Bardě.

Realizace: 1. 10. 2012 – 31. 10. 2013

Poskytovatel dotace: Evropský fond regionálního rozvoje prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

 

Aktivity: 

Příprava a vedení projektu

Koordinuje Centrum rozvoje Česká Skalice v úzké spolupráci s odpovědnými pracovníky partnerských měst Polanica-Zdrój a Bardo.

 

DVD

Vytvoření 20-ti minutového prezentačního filmu na DVD o městě Česká Skalice, který bude obsahovat polské a anglické titulky. Promítat se bude v Regionálním informačním centru v České Skalici a k dispozici bude i u polských partnerů (1000 ks).

 

Výstava

Zhotovení výstavy o turistických zajímavostech partnerských měst, která bude umístěna přes hlavní sezónu 2013 v Regionálním informačním centru v České Skalici. Zakoupení fotoaparátu k rozšíření fotoarchivu a pořízení fotografií do jednotlivých aktivit projektu, ale i pro další propagaci partnerských měst.

Pozvánka na výstavu 873.4 KB

 

Trhací mapa

Zhotovení trhací mapy, na které budou znázorněna všechna tři partnerská města s tipy na výlety (2000 ks).

Trhací mapa 4.2 MB 

 

Účast na akcích

Dva pracovníci z Barda se zúčastní 2 jednodenních tradičních akcí v České Skalici, kde budou propagovat svoje město a okolí.

Účast na akci "Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic" - 15. 6. 2013

Účast na akci "Den otevřených dveří ve Vile Čerych" - 15. 9. 2013

 

Toulky partnerskými městy

Leták obsahující 4 zajímavé výlety z partnerského města se základními informacemi a popisem tras (3000 ks).

Toulky okolím České Skalice, Barda a Polanice-Zdrój v českém jazyce 642.9 KB

Toulky okolím České Skalice, Barda a Polanice-Zdrój v polském jazyce 686.2 KB

 

Pracovní setkání

Dvě pracovní setkání určené pro zástupce partnerských měst. Schůzky budou koordinačního charakteru a bude se na nich řešit vznik nových propagačních materiálů.

1. pracovní setkání v Bardu - 14. 12. 2012

2. pracovní setkání v Bardu - 16. 10. 2013

 

Kalendáříčky

Zhotovení sběratelského kapesního kalendáříku s motivy Barda a České Skalice (2000 ks). 

Kalendáříček 738.1 KB

 

Tipy na výlety

Vytvoření nové databáze tipů na výlety v polském příhraničí obsahující informace a fotografie jednotlivých krás a zajímavostí. Tipy na výlety budou takovým doporučením pro turisty i místní obyvatele inspirující k návštěvě Polska.

 

Plakát s kulturou

Zhotovení jednoho druhu celoročního informačního plakátu, který bude zvát na tradiční a zajímavé kulturní akce města Česká Skalice v roce 2013 (10 ks).

Plakát 597.8 KB

 

Propagace

Propagace a publicita projektu bude probíhat po celou dobu jeho realizace. Zhotovení plastové tabulky umístěné v RIC odkazující na projekt. Chybět nebudou ani tiskové zprávy informující o realizaci projektu.

1. TZ - "Efektivní propagace partnerského trojúhelníku" - 12. 10. 2012

2. TZ - "Přeshraniční spolupráce se dále rozvíjí" - 13. 6. 2013

3. TZ - "Setkání partnerů" - 20. 6. 2013

4. TZ - "Vila Čerych se otevřela i polským partnerům" - 17. 9. 2013

5. TZ - "Propagace partnerského trojúhelníku je zefektivněna" - 3. 10. 2013

 

                                                      

 Projekt je podpořen z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.