Slavnost stromů 2009

V sobotu 17. října 2009  uskutečnil  již sedmý ročník osvětové akce Slavnost stromů, kterou pořádaly dva partneři - Centrum rozvoje Česká Skalice a Společnost pro záchranu Babiččina údolí.  Místem konání letošního ročníku byla  NPP a NKP Babiččino údolí.

 

Slavnost byla zahájena připomenutím vzniku a historií  Dne stromů. Poté proběhlo dosázení  stromové aleje, zvané Bathildina stezka, a to třemi lípami srdčitými a dvěma jírovci maďaly.

 

Poté se dění slavnosti přesunulo do vstupní haly státního zámku Ratibořice, kde návštěvníci vyslechli zajímavý výklad na téma zeleň v okolí kulturních památek a v chráněných územích, který přednášející Ivan Češka a Mgr. Jan Ježek doplnili vkusným obrazovým materiálem. Zároveň zde byla vyhodnocena dětská fotografická soutěž na téma Můj strom, do níž se zapojili žáci základních škol v okolí České Skalice, a vítězné fotografie byly vystaveny.

 

Dále se již návštěvníků slavnosti, ale i náhodných návštěvníků zámeckého parku ujali studenti Academie Mercurii soukrommé střední školy s.r.o. a  provedli je, ale taktéž infomovali o jednotlivých dřevinách, jež se zde nacházejí. Nejstarší, téměř dvousetleté stromy byly vkusně olemovány barevnými stuhami a kolemjdoucí se u nich často pozastavovali.

 

Partnery  Slavnosti stromů byly Academia Mercurii soukromá střední škola, s.r.o. a Správa NKP státního zámku Ratibořice.  Slavnost stromů byla rovněž podpořena  grantem Města Česká Skalice.  

 

Aktivita byla realizována v rámci projektu ,,Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.