Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Benefice pro zahradu Vilu Čerych 2008

Výtěžek benefice: 91 000,-Kč
Finanční prostředky byly použity na nákup sedmi zahradních světel

Zahradu Vily Čerych při benefici v roce 2008 rozzářili Karafiátovi Broučci

Na sklonku léta netradičním způsobem strávili příznivci Vily Čerych poslední prázdninový den. V neděli 31.srpna byl od 14 hodin pro malé i velké návštěvníky připraven druhý ročník „Benefice pro zahradu Vily Čerych“. Doprovodný program i výzdoba objektu se nesla v duchu doby vzniku tohoto objektu, tj. v době 20.let 20.století. Součástí netradičního odpoledne byla i funkční dobová kavárna, kde se při swingové hudbě, ukázkách literárního čtení a vůní doutníků mohli návštěvníci občerstvit kávou a nápoji ze sortimentu, který byl v prvorepublikové době hostům v kavárnách nabízen.
Finanční výtěžek druhého ročníku „Benefice pro zahradu Vily Čerych“ byl určen na nákup nového, moderního a do zahrady vhodného osvětlení. Velkým přáním všech, kteří se podíleli na přípravě benefice, bylo získat finanční částku ve výši 115 000,-Kč, která byla zapotřebí k zakoupení sedmi nových lamp. Na rekonstrukci celkového osvětlení zahrady Vily Čerych plánujeme zaměřit i benefici v roce 2009.

Vila Čerych stejně jako její zahrada patří k vzácným klenotům české meziválečné architektury. Objekt navrhl slavný český architekt Otakar Novotný. Zahrada vily je dílem jednoho z nejvýznamnějších meziválečných zahradních architektů, Josefa Kumpána. Zahrada se rozkládá na ploše větší než jeden hektar, je bohatě členěna a osázena vzácnými dřevinami. Za komunismu zahrada téměř zpustla. Máme velkou radost z toho, že se nájemci, kterým je občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice a majiteli, kterým je Nadace rozvoje občanské společnosti, daří navracet zahradě i Vile Čerych její původní tvář a důstojnost. Bez pomocí odborníků z řad architektů, podpory veřejnosti a štědrých dárců by to však nebylo myslitelné.

Srdečně děkuje všem sponzorům i široké veřejnosti za finanční podporu benefice v roce 2008, která přispěla k zakoupení nových lamp pro půvabnou zahradu Vily Čerych.