Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Klíčové kompetence pro rozvoj venkova

Centrum rozvoje Česká Skalice získalo pro svůj projekt Klíčové kompetence pro rozvoj venkova finanční podporu z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2007. Díky tomu se rozběhla ambiciózní akce, zaměřená na motivaci a vzdělávání obyvatel, žijících v našem regionu mimo větší města.Celý projekt si, podobně jako školní vzdělávací programy, kladl za cíl především zvýšit u účastníků schopnost kvalitního zpracování informací, samostatného rozhodování a odpovědnosti za sebe i své okolí. Tyto dovednosti byly rozvíjeny nejrůznějšími aktivitami, rozprostřenými rovnoměrně do celého loňského roku.

 

1. Individuální poradenství pro obce

Od začátku projektu bylo poskytováno poradenství, a to jak obcím, tak dalším obyvatelům regionu. Dotazy se týkaly především možností financování jednotlivých projektových záměrů a aktuálních výzev z operačních programů, Programu rozvoje venkova a dalších národních, krajských i soukromých finančních zdrojů. Poradenství bylo využíváno především obcemi tří okolních českoskalických DSO, ale s dotazy se obracely i další subjekty, především z DSO Jestřebí hory (Havlovice, Upice, Libňatov, Suchovršice apod.).

 

2. Sběr projektových záměrů

Tato část navázala na sběr záměrů, uskutečněný v loňském roce v rámci projektu Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova. V původní databázi bylo jen 47 projektových záměrů, současná jich obsahuje 175. Částečně byla vytvořena i databáze brownfields a databáze obecních spolků, neziskových organizací a dalších zájmových subjektů. Zpracována byla i databáze projektových záměrů DSO Jestřebí hory.

 

3. Semináře na téma „Strategické plánování“

Původně plánovaný počet sedmi jednodenních seminářů byl upraven a částečně zredukován na dva semináře dvoudenní. Důvodem bylo jednak zkrácení dotace oproti původnímu rozpočtu a jednak jistá informační nasycenost, která byla v regionu zřejmá. DSO Jestřebí hory uskutečnilo seminář na téma „Strategické plánování“, DSO Hustířanka pak seminář na téma “Strategické plánování, facilitace a SWOT analýzy“.

 

4. Exkurze do úspěšného regionu

Dvoudenní exkurze do MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, Centra experimentálních projektů pro venkov v Hostětíně a MAS Moravský Kras se zúčastnilo 27 představitelů samospráv a dalších regionálních aktérů. Závěrečné hodnotící dotazníky zjišt‘ovaly nejen celkové hodnocení exkurze (které vyznělo velmi kladně), ale i dotaz na projekt, který účastníci nejvíce zaujal nebo který by byl uskutečnitelný i v našem regionu.

 

5. Venkovská konference

Dvoudenní konference se uskutečnila počátkem listopadu v Havlovicích. Zúčastnilo se jí 74 účastníků a 16 přednášejících. Delegáti byli z celého území Královéhradeckého kraje, několik jich bylo i ze vzdálenějších míst. Cílovými skupinami, ze kterých byla většina zájemců, byli především zemědělci a představitelné samospráv, mezi spíše ojedinělé návštěvníky pak patřili i zájemci z řad široké veřejnosti. Přednášející byli z celé ČR. Konference měla název „Energie pro venkov: Obnovitelné zdroje energie – spolupráce zemědělců, samospráv a domácností v "praxi“.

 

Projekt byl podpořen z programu obnovy venkova královéhradeckého kraje.