Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Osvětové akce

Voda – vzácný poklad

Výstava, zaměřující se na různé tematické okruhy, související s vodou. Například voda a   člověk, voda jako krajinotvorná  složka, pet lahve versus voda z kohoutku, šetrné spotřebitelské chování v oblasti nakládání s vodou, nedostatek vody ve třetím světě.

Plakát 156.3 KB       

Fotografie 178.1 KB ; Fotografie 2 192.6 KB

 

Krásy naší planety - výstava realizovaná v rámci oslav  Dne Země 

Výstava  představuje  ukázky  nevyčerpatelné  rozmanitosti a krásy  planety, poukazuje na zajímavosti z fauny, flory a taktéž  regionální pozoruhodnosti. Opomenuta není  ani soustava  NATURA 2000 či odpadové hospodářství a energie.

Plakát 213.5 KB       

Fotografie 1 190.1 KB ; Fotografie 2 237.2 KB

 

Význam ptáků v zahradách

Osvětová akce pro širokou veřejnost, realizovaná v rámci oslav Dne Země v  NPP a NKP Babiččino údolí. Součástí aktivity byla beseda na téma význam zahrad pro ptáky, ukázky různých ptačích budek a modely  ptáků, poslechy záznamů hlasových projevů. Pro děti byly přichystány  zábavné hry a  kvízy s ornitologickou tématikou.

Plakát 156.8 KB    

Fotografie 1 754.2 KB ; Fotografie 2 843.8 KB

 

Eko – koutek plný her, kvízů a nápadů

Osvětová akce pro děti a mládež, v rámci které si zhotovili výrobek z přírodních materiálů, zapojili smyslové vnímání, zábavnou formou třídili odpady aj. K jednotlivým aktivitám byly poskytovány doplňující tematické informace z oblasti ekologie a životního prostředí. Aktivita probíhala jakou součást kulturní akce ,,FESTIVAL PRO PARK“ ve spolupráci o. s. Bublina.

Plakát 168.1 KB   

Fotografie 1 393.4 KB ; Fotografie 2 350.0 KB

 

Chováme se  šetrně aneb bazárek s Bublinkou

Návštěvníkům bazárku s dětským oblečením, hračkami a potřebami byly poskytovány  informace z oblasti šetrného spotřebitelského chování, praktické rady a informace. Nechyběly  tématické informační materiály a  kontakty přímo  na výrobce. Pro děti byly  připraveny  hry a  kvízy s ekologickou tématikou. Aktivita realizovaná ve spolupráci s Mateřským centrem Bublinka.

Plakát 198.0 KB     

Fotografie 1 179.4 KB ; Fotografie 2 238.2 KB

 

Co je to biodiverzita aneb její ztvárnění žáky ZŠ v České Skalici

Své myšlenky,  problémy a pocity spojené s „biodiverzitou“ žáci převedli do výtvarného ztvárnění, prezentované v podobě tématické výstavy.

Plakát 277.3 KB      

Fotografie 200.7 KB

 

Evropský den parků v  Ratibořicích

Ku příležitosti Evropského dne parků  provázeli studenti  Academia Mercurii, soukromé střední školy s.r.o. v Náchodě  zámeckým o parkem v Ratibořicích a návštěvníky informovali o vzácných a zajímavých dřevinách, jež se zde nacházejí.

Plakát 218.3 KB      

Fotografie 1 727.8 KB ; Fotografie 2 797.2 KB

  

Naučné stezky v Kladském pomezí

Výstava představuje  šetrný cestovní ruch v regionu  Kladské pomezí, informuje o turistickém značení, Klubu českých turistů a jeho činnosti,  ale především o jednotlivých stezkách a jejich zajímavostech.

Plakát 161.8 KB     

Fotografie 142.9 KB   

Tisková zpráva 128.5 KB