Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Festival báchorek a pověstí 2006

Druhý ročník Festivalu báchorek a pověstí byl česko-polsko-slovenskou přehlídkou dětských a mládežnických neprofesionálních, dramatických a tanečních souborů i seskupení nových forem. Tématem jednotlivých vystoupení v tomto roce byly regionální báje, pověsti, pohádky a vyprávění spisovatelky Boženy Němcové, která prožila mládí v nedalekých Ratibořicích a navštěvovala školu v České Skalici. Českoskalicko je regionem s hodnotnou kulturní tradicí, nejsilněji ovlivnilo tuto oblast právě působení B. Němcové. Cílem projektu bylo navázat na uchovávání báchorek, lidových pověstí a vyprávění. Festival tuto tradici rozvíjí novým, pro děti lépe uchopitelným způsobem. Dalším cílem bylo setkání, poznání a spolupráce talentovaných dětí z Česka, Polska a Slovenska. Zmapovali jsme a oslovili ZUŠ v Královéhradeckém kraji a kromě nich jsme oslovili i dramatické kroužky ZŠ. Zahraniční partnery jsme hledali v regionech, které mají uzavřenou přeshraniční spolupráci s Královéhradeckým krajem (Polsko - Dolnoslezské vojvodství, Slovensko - Banskobystrický kraj).

Festival jsme pojali jako víkendové setkání, které kromě přehlídky souborů bylo obohaceno společným třídenním programem (tvůrčí dílny, soutěže, hry, táborák...). Druhý ročník Festivalu báchorek a pověstí se uskutečnil v termínu 16. – 18. 6. 2006. Byl zahájen setkáním souborů v pátek odpoledne. Dále byly na programu tvůrčí dílny (jevištní mluva, klaunská dílna, pohybová a taneční improvizace, pantomima), večer bylo společné posezení u táboráku. Sobota byla přehlídkovým dnem dvanácti dětských souborů, které nastudovaly a zrealizovaly báchorky a pověsti od Boženy Němcové. Přehlídka souborů byla rozdělena do několika bloků, jejichž součástí bylo i společné hodnocení jednotlivých vystoupení. O hodnocení souborů se postarala odborná porota, která byla sestavena ze zkušených a zajímavých osobností. V porotě zasedli Ing. Miroslav Houšťek (režisér hronovského divadla), Pavel Labík (režisér červenokosteleckého divadla), Mgr. Soňa Lužinová (pedagog ze ZUŠ Bánská Šťavnica), Blanka Šourková (pedagog ze ZUŠ Červený Kostelec) a Zdeněk Švehla (herec, pedagog a člen divadla Pantomim v Brně). Projekt byl ukončen nedělním dopoledním programem. Opět proběhly tvůrčí dílny a pro účastníky festivalu i pro širokou veřejnost byl připraven program s názvem „Putování za Zlatovláskou“.

Polsko-Slovensko-Český Festival báchorek a pověstí 2006
V roce 2006 byla přeshraniční spolupráce v rámci tradičního Festivalu báchorek a pověstí rozšířena o spolupráci se slovenskými partnery.