Festival báchorek a pověstí 2005

Festival báchorek a pověstí, na kterém se představila široká škála dětských neprofesionálních divadelních a dramatických souborů. Druhou aktivitou byla výtvarná a literární soutěž pro děti a mládež. Třetí česko -polské hudební setkání s tématy rodinné koncertování a lidová píseň. Nechyběli také výměnné expedice za regionální historií. Tato aktivita byla podpořen z prostředků EU – PHARE CBC a z grantu města Česká Skalice.