Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Zajímavé informace z ekologie

Zelený kruh - Odborová platforma ekologických NNO

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., se v lednu 2011 připojilo k Odborové platformě ekologických NNO, kterou zaštiťuje organizace Zelený kruh. Více informací  naleznete na www.zelenykruh.cz

 

Chovejme se v lese ohleduplně

Náš region oplývá přírodními krásami a podmínkami pro rekreaci a sportovní vyžití v přírodě. Nemalými finančními prostředky je podporována tvorba cyklotras a běžeckých tratí.

Chceme-li i nadále užívat krás přírody, musíme si uvědomit svou spoluzodpovědnost za jejich zachování - chovat se k přírodě tak, abychom ji nepoškozovali. Měli bychom si předně uvědomit, že se pohybujeme bezplatně po cizích pozemcích a v mnoha případech po pozemcích soukromých. Kdo z nás by byl rád, kdyby mu cizí lidé pobíhali po jeho zahrádce?

Mějme proto na paměti, kde jsme a podle toho se chovejme. Pohybujme se jen po vyznačených cestách. Příroda je domovem divoce žijící zvěře. Buďme k lesní zvěři ohleduplní a dopřejme jí klidu.

Lesní zvířata se lidí prostě bojí. V zimním období je obzvlášť problém v tom, že štvaná nebo vyrušená zvěř v mnoha případech uhyne na zápal plic, i když se majitelům psů může zdát, že se nic významného nestalo, když pes "jenom zvěř prohnal".

Rozhodně by se lidé neměli pohybovat v okolí krmelců, kde se zvěř nejvíce zdržuje. Má tam potravu a je pro ni ideální, když v její blízkosti i odpočívá. Na tyto skutečnosti pamatuje i naše legislativa zákonem o myslivosti č. 447/2001 Sb., podle kterého je m.j. zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit zvěř a hlavně nechat volně pobíhat psy. Při prokázaném stržení srnčí zvěře hrozí náhrada škody přes 10 000 Kč za jeden kus a eventuelně další postihy.

Přeji všem ohleduplným návštěvníkům přírody radost a načerpání nových sil uprostřed naší krásné přírody.

Ing. Luboš Tyrner, myslivecký hospodář

Poradna společnosti Frank Bold (dříve Ekologický právní servis) rozšířila své služby

Poradna společnosti Frank Bold, která doposud poskytovala bezplatné poradenství v otázkách životního prostředí, nyní radí také v dalších právních oblastech.

Lidé se na ni mohou začít obracet v případech, kdy se domnívají, že správní orgán vykonává své pravomoci v rozporu se zákonem, a tím poškozuje jednotlivce či větší skupinu lidí.

Právníci Poradny jim, stejně jako tomu bylo doposud, pomohou zorientovat se v právní problematice případu a způsobech, jak mohou dále postupovat.

V jakých situacích se tedy nyní mohou občané na Poradnu společnosti Frank Bold obrátit?

  • Když chtějí znát svá práva a možnosti, jak postupovat v situacích, kdy je ohroženo jejich životní prostředí.
  • Pokud mají podezření, že správní orgán zneužívá své postavení a chtějí se dozvědět, jak v takovém případě postupovat.
  • Chtějí-li vědět, jak se zachovat, když úřad dělá zbytečné obstrukce.
  • Chtějí-li efektivně uplatnit svá práva v rozhodování o otázkách, které se dotýkají kvality jejich života či životního prostředí.

Kontaktní formulář: http//frankbold.org/poradna

 

Kontakt:                                                                               

Frank Bold

Údolní 33, 602 00 Brno

tel.: +420 545 213 975
e-mail: info@frankbold.org

http://frankbold.org/