Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Dobré jídlo a dobrá hudba: náš společný jazyk

Mikroprojekt, který realizuje obecně prospěšná společnost Centrum rozvoje Česká Skalice ve spolupráci s polským partnerem Teatr Zdrojowy, pod č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000986je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje, prostřednictvím Euroreginu Glacensis. Cílem projektu je oživení a rozvíjení původních (lidová kuchyně) i novodobých (jazzová hudba) tradic s důrazem na jejich místní charakter (regionální pokrmy, hudebníci z obou stran česko-polského příhraničí). Důležitým prvkem je propojování a obohacování elementů starší i novější tradiční kultury tak, aby vznikl nový, svébytný fenomén skutečně živé regionální kultury. Součástí projektu jsou kulinářské a hudební workshopy, velký filmový a kulinářský festival i dva jazzové festivaly. V rámci projektu také vznikne kuchařka tradičních polských i českých pokrmů v češtině i polštině a také jazzové CD.

Realizace: 01.08.2017 - 31.07.2018
Poskytovatel dotace: Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.