Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Slavnost dárců a dobrovolníků 2003

Veřejné poděkování místním dárcům a dobrovolníkům, kteří přispěli v roce 2002 dobrovolnou prací, finanční částkou nebo materiální pomocí na veřejně prospěšný projekt

Ve spolupráci se Společností pro záchranu Babiččina údolí a Agenturou Anny Řehákové se v sobotu 24. května uskutečnil v prostorách Vily Čerych a přilehlé zahradě bohatý kulturní program, který vyvrcholil oceněním místních dárců a dobrovolníků. Domníváme se, že lidé, kteří umějí pomoci si zaslouží naši pozornost a poděkování. Skalické slavnosti by se měly stát tradiční akcí, při které se bude každoročně udílet cena nejvýznamnějšímu dárci v regionu za minulý rok.
Během dne vystoupil Dechový orchestr ZUŠ Nové Město nad Metují, mažoretky FLOWERS z Déčka Náchod, Ženský pěvecký sbor z České Skalice, romský soubor ČILÁGOS, divadelní spolek ochotníků z Náchoda s veselohrou Aloise Jiráska "Dobromila Rettigová" a studenti pohybové dílny UHK Hradec Králové s představením "Komunikace v pohybu". Návštěvníci mohli též zhlédnout výstavu projektů, které se podařilo uskutečnit za podpory místních dárců v roce 2002 a Výstavu "S občany našeho regionu o EU". Pro děti byl připraven zábavný koutek "Kdo si hraje, nezlobí". Občerstvení po celý den zajišťovala Praktická škola o Odborné učiliště Nové Město nad Metují, kterým tímto velmi děkujeme.