Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Pavučina 2008

Den vody: Osvětová akce pro žáky ZŠ Česká Skalice, při níž shlédli tematický film řeka Metuje, zachycující významné události na jejích březích a život pod hladinou. Na toto navázala beseda o významu vody a povídání o vodních ptácích s názornými ukázkami. Aktivita pořádaná ve spolupráci s křesťanskou   ochranářskou organizací A-ROCHA.     

Fotografie 255.3 KB

Den Země: Jakožto každý rok, tak i ten letošní,  si žáci ZŠ z České Skalice připomenuli Den Země a vyzkoušeli si rozmanité aktivity. Velký ohlas zaznamenalo přesazování rostlin, mikroskopování třídění odpadů i kreativní dílna. Nechyběla procházka po naučné stezce Cesta stromů, kde se seznámili se vzácnými a zajímavými dřevinami v zahradě Vily Čerych.  Aktivita realizovaná ve spolupráci se Střediskem volného času Bájo a křesťanskou ochranářskou organizací A-Rocha.

Fotografie 250.1 KB

Tam je krásně: emotivní  fotografická výstavazachycující detaily a přírodní scenérie okolí Teplických skal,  jejíž  autorem je Jaroslav Čálek.  

Fotografie 102.8 KB 

Tvořivá dílna s přírodním materiálem ve školní družině, při níž  se  žáci seznámili s přírodním materiálem a zhotovili zajímavý výrobek.

Fotografie 230.4 KB

Program s ekologickou  tématikou  pro žáky  ZŠ v rámci osvětové akce Slavnost stromů

Fotografie 730.2 KB

Ohlédnutí  za jednotlivými ročníky Slavnosti stromů:  tematická výstava, jež je ohlédnutím a připomínkou jednotlivých ročníků osvětové akce Slavnost stromů, kterou Centrum rozvoje Česká Skalice ve spolupráci se Společností pro záchranu Babiččina údolí pořádá  již od roku 2003.

Fotografie 166.5 KB