Obnova rosaria v zahradě Vily Čerych

1. etapa: obnova cestní sítě a mobiliáře

Realizace: 8. 2. 2013 – 31. 10. 2013

Dotace: 121 907 Kč

Projekt spočívá ve znovuobnovení rosaria (růžové zahrady) v zahradě Vily Čerych. Vzhledem k velké náročnosti celé obnovy rosaria je tento projekt první etapou, ve které bude provedeno obnovení cestní sítě (mlatových cestiček) a zakoupen mobiliář – lavičky.