Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Infostánek v Babiččině údolí

V centru Babiččina údolí jsme v průběhu letních prázdnin roku 2008  a 2009 zavedli infostánek. Návštěvníkům byly poskytovány podrobné informace o ochraně přírody, výjimečnosti území, naučné stezce, kulturních a historických zajímavostech a v neposlední řadě o probíhajícím projektu podpořeném Blokovým grantem NROS. K dispozici byly různé propagační materiály včetně nových letáků a brožury, která vznikla v rámci tohoto projektu. Infostánek byl umístěn v objektu Správy zámku Ratibořice.

Z uskutečněného místního dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo během dvou let celkem 300 respondentů vyšlo najevo následující zjištění: Návštěvnost v Babiččině údolí v době letních prázdnin je vysoká, nejčastějšími návštěvníky jsou rodiny s dětmi, kteří přijeli z různých koutů České republiky. Velmi důležitým faktem je, že 2/3 návštěvníků se sem opakovaně vrací a považují tento výlet za jakousi tradici. Nejčastěji sem přijíždí automobilem, další početnou skupinu tvoří cyklisté. Mezi hlavní problémy, které by bylo zapotřebí v Babiččině údolí zlepšit patří: oddělení tras pro chodce a cyklisty i vylepšení značení pro turisty, dále pak využít Panský hostinec a nabídnout v něm další služby pro turisty. 85% dotázaných by celkovou koncepci rozvoje CR uskutečnilo tak, aby se co nejméně narušovalo místní přírodní prostředí. Na Babiččině údolí si lidé velmi cení přírody, čistoty, klidu, možnosti odpočinku, relaxace, zámku a dalších kulturních památek.Téměř všichni návštěvníci hodnotili návštěvu Babiččina údolí kladně, dá se tedy předpokládat, že budou pokračovat ve své „tradici“ a budou se do těchto míst i nadále rádi vracet. Toto místo doporučí ostatním svým známým.

 

Více se dozvíte ze souhrného výstupu z těchto místních šetření. 264.7 KB