Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Česko - polský jazykový kurz

Jedna ze stěžejních aktivit projektu, intenzivní česko-polský jazykový kurz určený především pro pracovníky  cestovního ruchu proběhl 6. – 12. listopadu 2009 v krásných prostorách vzdělávacího střediska Vily Čerych v České Skalici. Na vzdělávací jazykovou akci se přihlásilo 14 Čechů se zájmem naučit se komunikovat v polském jazyce a 10 Poláků se zájmem o češtinu. Účastníci kurzu byli rozděleni do čtyř skupin podle pokročilosti. Výuku prováděly zkušené lektorky jak z České republiky, tak i Polska. Vyučovalo se podle učebnic „Hurra po polsku“ a „Česky, prosím“. Výuka byla zpestřena poslechem, zpěvem, konverzací, výměnou lektorek a prací ve skupinách s procvičováním slovní zásoby formou her. Nechyběl ani společenský večer, na kterém se účastníci kurzu blíže seznámili a poznali kulturu sousedů. Ve dvou dnech byla výuka rozšířena o doprovodný program. Účastníci společně navštívili Maloskalický muzejní areál s procházkou po městě, další výlet směřoval do Babiččina údolí. Na závěr kurzu všichni obdrželi osvědčení o absolvování kurzu v rozsahu 45 vyučovacích hodin a nechybělo ani vyhodnocení, při kterém se většina shodla, že kurz byl velice vydařený, a již po skončení se zajímali o jeho pokračování.