Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Obnova naučné stezky, brožura a leták

V roce 1981 otevřelo Muzeum B. Němcové v České Skalici rozsáhlou naučnou stezku Babiččino údolí (NS). Stezka vede územím NPP a NKP Babiččino údolí, je 7,5 km dlouhá, má 24 historických a přírodovědných zastavení. Stezka je ve volné přírodě a vstup na ni je bezplatný. Stav před započatou opravou odpovídal více než pětadvacetiletému provozu – jak fyzicky, tak obsahově. "Z tabulí NS", kterých je na dvaceti pěti zastaveních 20, před samotnou realizací projektu byly opraveny pouze dvě tabule. V rámci projektu došlo k  zaktualizování původních textů a opravě 18 dřevěných tabulí, včetně písmomalířských prací a namalování obrázků a map. Oprava NS proběhla ve spolupráci s dalšími subjekty (Muzeum B. Němcové, CHKO Broumovsko, Správa zámku v Ratibořicích).

 

Původní brožura k NS byla vydána v roce 1981. Je rozdělena do 25 částí. Sedmnáct částí je věnováno přírodním zajímavostem (geologickým útvarům, floře, fauně, řece Úpě…) a osm částí kulturním zajímavostem. Nová brožura vychází z původního obsahu, texty však jsou revidovány a aktualizovány. Je také doplněna pěknými novými fotografiemi. Práce na brožuře probíhala ve spolupráci se stejnými partnery.  V rámci projektu vznikl také nový leták vztahující se k naučné stezce v Babiččině údolí.

Naučnou brožuru a leták si můžete stáhnout v sekci ke stažení.