Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Osvětové akce

Tématická exkurze do ZŠ Úpice - Lány, zaměřená na praktické ukázky systémů solárního ohřevu vody, osvětlení  získané ze sluneční energie a  střešní krytiny z drcených kabelů.

Fotografie 286.5 KB

 

Tématické výstavy

Kouzlo včelařského řemesla - informačně - tématická výstava, doplněná ukázkou pomůcek včelaře.

Fotografie 1 1.5 MB ; Fotografie 2 1.4 MB

Krajinou rázně - výstava, zachycující krajinný ráz chráněné krajinné oblasti Broumovska.

Fotografie 1 140.5 KB

Kam s ním? - výstava zaměřená na odpadové hospodářství a šetrnné spotřebitelské chování, věnující se především  třídění odpadů a jejich recyklaci, příslušným nádobám na odpad, ekoznačení a praktickým radám pro veřejnost.

Fotografie 614.8 KB

Tajemství přírody - výstava tvořená souborem fotografií zachycující přírodní scenérie Tachovska a jeho blízkého okolí. Autorem silně emotivních fotografií je Mgr. Michal Bureš.

Fotografie 498.7 KB

Po cyklotrasách Kladského pomezí  - tématická výstava informující o cyklotrasách a cyklobusech v Kladském pomezí, pravidlech chování při jízdě na kole, značení cyklotras, projektech Cyklisté vítáni a Zelené stezky Greenways. Návštěvníci se dozvěděli něco i o pojmech z oblasti cykloturistiky a také o příkladech dobré praxe z jiných regionů.

Fotografie 151.9 KB

Tolik vůní má náš kraj  - výstava, která prostřednictvím veršů, prózy a fotografií přibližovala vůně a krásu kraje mezi řekami Úpou a Metují.

Země česká, domov můj  - výstava tvořená souborem fotografií smírčích křížů, přírodních scenérií, detailů a záběrů architektury pořízených na celém území České republiky. Autor Mgr. Michal Bureš.

Fotografie 139.8 KB

 

Slavnost stromů  - v roce 2007 se uskutečnil již 5. ročník osvětové akce, která má poukázat na krásu a význam zeleně a podpořit vztah lidí ke krajině. Na různých lokalitách bylo vysazeno přes 30 stromů (javor klen, jeřáb červený, habr obecný, lípa srdčitá). V obci Vysokov byla dosázena lipová alej a v zahradě Vily Čerych založen rododendronový koutek. Slavnost byla doplněna doprovodným programem. Účastníci shlédli divadelní představení ,,Jabloňová panna“ v podání studentů Obchodní akademie Náchod a zúčastnili se exkurze do okrasné školky v České Skalici. Nechyběla ochutnávka domácího štrúdlu.