Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Setkávání národů a kultur - rozvoj cestovního ruchu mezi Českou Skalicí a Polanicí

Mikroprojekt, který realizuje občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice, pod č.CZ.3.22/3.3.02/08.00815 je financován z protředků Evropského fondu regionálního rozvoje, prostřednictvím Euroreginu Glacensis. Cílem projektu je podpora cestovního ruchu v partnerských městech Česká Skalice a Polanica-Zdrój. Hlavními realizátory aktivit jsou informační turistická centra obou měst. Projekt dále podporuje příhraniční spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání a cestovního ruchu. Je zaměřen na zlepšení kvality života v dotčených regionech a na vytvoření spolupracujících institucí na obou stranách hranice. Rovněž usiluje o zviditelnění zajímavých sídel, které mají svým obyvatelům i turistům co nabídnout.

Realizace: 01.04.2009 - 31.01.2010
Poskytovatel dotace: Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.