Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Slavnost dárců a dobrovolníků 2007

V sobotu dne 19. května 2007 se uskutečnil pátý ročník Slavnosti dárců a dobrovolníků. Sobotní odpoledne připravilo Centrum rozvoje Česká Skalice a bylo věnované dárcům a dobrovolníkům z Královehradeckého kraje. Letos padl rekord všech předchozích ročníků. Tento rok nominovalo 17 organizací celkem 26 dárců či dobrovolníků. Ocenění nominovaným předávali místostarosta České Skalice Josef Daňsa, náměstek hejtmana Královehradeckého kraje Miloslav Plass a poslankyně České republiky Zdeňka Horníková. Celé odpoledne doprovázela hudební skupina BOSSORKY z Úpice.

Cílem této slavnosti je vyzdvihnout dárce, dobrovolníky a jejich záslužnou činnost. Předávání ocenění v roce 2007 se zúčastnila poslankyně České republiky Zdeňka Horníková, radní Královéhradeckého kraje Miroslav Plas a místostarosta města Česká Skalice Josef Daňsa. Slavnost dárců a dobrovolníků se koná již od roku 2003 jako připomínka na dar pana Čerycha, který v květnu roku 2001 daroval Vilu Čerych nadaci rozvoje občanské společnosti pro vzdělávací a neziskové účely.

Sobotním slavnostem předcházel seminář, který připravila Nadace rozvoje občanské společnosti Praha. Seminář na téma „Občanská společnost nebo bezpečná Evropa?“ se uskutečnil v pátek 18. května.

Tento rok také byla podruhé předána cena Ladislava Čerycha, kterou si osobně převzala

Ing. architektka Zuzana Rákosníková. Úvodní slovo pronesl prof. Vladimír Wolf, člen vědecké rady univerzity v Hradci Králové. Recepce, která byla připravena na páteční večer se zúčastnili podnikatelé a firmy z České Skalice.

Je již tradičním poděkováním místním dárcům a dobrovolníkům, kteří přispěli dobrovolnou prací, finanční částkou nebo materiální pomocí na veřejně prospěšné projekty. Slavnost se koná již od roku 2003 jako připomínka na dar pana Čerycha, který v květnu roku 2001 daroval Vilu Čerych Nadaci rozvoje občanské společnosti pro vzdělávací a neziskové účely. Cílem této slavnosti je vyzdvihnout dárce, dobrovolníky a jejich záslužnou činnost. Neziskové organizace Královéhradeckého kraje chtějí tímto způsobem vyjádřit uznání lidem, bez kterých by tyto aktivity nemohly probíhat.