Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Přímá realizace ochrany přírody

Přímá realizace ochrany přírody zahrnuje následující tři druhy aktivit:

Mapování invazních rostlin

Průhledy na naučné stezce Babiččině údolí

Obnova studánek na Starých Ratibořicích

Mapování invazních rostlin

Plán péče poukazuje na ohrožení původních rostlin v NPP Babiččino údolí a to zavlečením invazních rostlin křídlatky a netýkavky. Křídlatka je vytrvalá dvoudomá bylina, která se vzhledem k častému zplaňování nekontrolovaně šíří. V současnosti je velmi rozšířeným invazním i plevelným druhem. Problém netýkavky je, že vytlačuje původní druhy a to především díky své značné konkurenční zdatnosti. Je to statná bylina a vytváří velké množství biomasy.

 

 

 

 

 

 

 

Leták věnující se invazní křídlatce a netýkavce si můžete stáhout zde:

V rámci předkládaného projektu jsme  s dalšími NNO zmapovali na podzim roku 2008 a 2009  výskyt dvou rostlin: křídlatky a netýkavky. Mapování předcházelo zaškolení a seznámení se s vypracovanou metodikou. Křídlatka a netýkavka, které patří do skupiny invazních rostlin, ničí jedinečný ekosystém tím, že vytlačují původní druhy rostlin. Byli jsme překvapeni, kolik jich roste v zátopových oblastech podél břehů řeky Úpy.

Prošli jsme úsek od Slatinského mostu k mostu u Stadionu u Trutnova (celkem 25 km) - podrobný výstup si můžete stáhnout zde

                       Ukázka zakreslení v mapě.

                      

Aktualizace projektu ,,Průhledy“ a jeho následná realizace          

V roce 2001 členové SPZBÚ vytvořili projekt „Průhledy na naučné stezce v NPP Babiččino údolí“. Tento materiál se podařilo zaktualizovat ve spolupráci s odborníky z CHKO Broumovsko, Lesy ČR a členy SPZBÚ. Průhledy mají odůvodněný význam. Trasa stezky vede zpravidla pod stromovou klenbou, která znemožňuje výhled na nejbližší přírodní scenérie. Proto bylo zvoleno 8 průhledů v údolní cestě, které umožňují pohled na řeku a význačné dřeviny. Další 3 průhledy byly zvoleny „Na špacíru“, kde umožňují pohled na vzdálenější horizonty. Poslední průhled je z Rýzmburského altánu, odkud je pohled až k Jestřebím horám a Červenému mostu.

Po ukončení aktualizace projektu „Průhledy“ jsou navržené práce realizovány přímo v terénu. Výsledek si prohlédněte zde 652.5 KB. Trasa estetických průhledů sleduje z 80% naučnou stezku procházející Babiččiným údolím. Průhledy jsou důležitým zážitkem pro návštěvníky, kteří procházejí 7,5 km dlouhou trasu NS.

Podrobnosti k realizaci této aktivity naleznete zde

Tabulku zachycující průhledy vhodné pro realizaci s postupem naleznete zde

Sedm průhledů v terénu se  již podařilo zrealizovat. Foto 1, Foto 2,

Vypracování projektu obnova studánek na starých Ratibořicích

Ve spolupráci s Lesy ČR, CHKO, Společností pro záchranu Babiččina údolí, Městem Česká Skalice a Správou zámku Ratibořice jsme zpracvali projekt na obnovu studánek za účelem využití přírodních pramenů ke spotřebě užitkové vody např. k zalévání, zásobování zámeckého jezírka nebo jako napajedlo pro zvěř. Aktivitou navazujeme na úsilí SPZBÚ, která od roku 2004 hledá partnery a hlavně prostředky na jejich obnovu. Foto 1, Foto 2