Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Ekologická poradna

Sídlo Ekologické poradny
Ekoporadna sídlí v prostorách Regionálního informačního centra v České Skalici, Legionářská 33 (vedle Nové lékárny při hlavní silnici).
 
Nabídka služeb
Široké veřejnosti nabízíme bezplatné poradenství v oblasti ekologie a životního prostředí.
 
Provozní doba ekoporadny

pondělí, středa   9 – 12, 13 – 17 hodin

 

Způsoby poradenství
  • osobně
  • telefonicky: +420 491 453 870
  • e-mailem: ekoporadna@centrumrozvoje.eu
  • poštou: Regionální informační centrum, Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice
Hlavní poradenská témata
Odpadové hospodářství, šetrné spotřebitelské chování, šetrný cestovní ruch, ochrana přírody a krajiny, chráněná území, rozvoj neziskových organizací a kontakty.
 
Doplňující poradenská témata
Ekologické zemědělství, bioopotraviny, místní a regionální produkty, zakládání a údržba zeleně.
 
Ekologická poradna realizuje v průběhu roku rozmanité informačně – tématické výstavy, které vhodně doplňují a rozvíjejí poradenská témata. Většina výstav je putovních, čímž zabezpečujeme šíření informací taktéž do regionu.

Ve vstupní mísnosti Regionálního informačního centra je vytvořen Ekologický koutek, vybavený otočným stojanem, obsahující letáky a brožury s ekologickou tématikou. Naleznete zde materiály, týkající se například péče o zeleň, úspor energie v domácnosti, šetrného praní, výběru vhodných plen, třídění odpadů, zvířat, chráněných území aj. Veřejnost má přístup k těmto informačním materiálům i mimo provozní dobu ekoporadny, a to v rámci otevírací doby informačního centra.

Je zde umístěna taktéž sběrná nádoba na vyřazené elektrozařízení a nádoba na použité baterie.