Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Vaše dotazy v oblasti ekologie a životního prostředí

Energie

Mohli byste mi sdělit několik typů na úsporu energie v domácnosti?
Hlavní část spotřeby energie představuje vytápění. Proto je důležitá jeho volba, včetně výběru vhodného paliva. Významným opatřením, vedoucím k úspoře energie je tepelně - izolační opatření domu, dále pak vyběr spotřebičů co s nejnižší úsporou energie. Nakonec ještě připojuji několik drobných rad, jako používání úsporných žárovek, regulace teploty v místnosti, utěsnění oken, instalace roletči žaluzií aj.

Ochrana přírody

Co je to soustava NATURA 2000?
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast. Na základě příslušných směrnic jsou vyhlašovány Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality.

Odpadové hospodářství

Jak je dále nakládáno z odpadem z kontejnerů na tříděný odpad? Není svezen na jednu hromadu a třídění je tudž zcela zbytečné?
Odpad ze separačních kontejnerů, tedy kontejnerů na papír, sklo, plast a nápojové kartóny je svážen na třídící linku, kde je ručně dále tříděn. Plasty jsou tříděny na PET lahve podle barvy (modrá, zelená, čirá), na obalový materiál (fólie, strečová fólie,...) a na tvrdý plast (obaly od drogistických výrobků, kelímky od jogurtů, hračky, přepravky... atd). Papír je tříděn na lepenku a karton, novinový papír a časopisy. Po vytříděná jsou odpady lisovány do balíků o hmotnosti cca 300 kg a předávány dalším odběratelům ke konečnému zpracování. Třídění tedy není v žádném případě zbytečné.

Nedávno jsme si doma na zahradě založili kompost. Prosím, mohli byste mi poradit, co na něj můžeme ukládat?
Kompostování je vhodným způsobem nakládání s odpady. Je to vlastně nejstarší a nejpřirozenější způsob, který vede ke zlepšování stavu půdy. Můžete tedy na něj dávat květiny, listí, posekanou zavadlou trávu, zbytky ovoce a zeleniny, slámu, piliny, hobliny, popel ze dřeva, drobné větve, ale klidně i vylouhované čajové sáčky či kávovou sedlinu.

Dobrý den, prosím, mohli byste mi zodpovědět otázku, týkající se odpadového hospodářství? Konkrétně by mě zajímalo, kolikrát je možné recyklovat papír a jaké je jeho další využití?
Dobrý den, vytříděný papír se zpracovává v papírnách,kde poslouží k výrobě nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je takto možné recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Z recyklovaného papíru lze například vyrobit novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Co se děje dále s použitými nápojovými kartóny?
Nápojové kartóny neboli tzv. tetrapacky je možné dále recyklovat, a to buď v papírnách nabo na recyklovací lince. Papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat přímo v papírnách stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu je zde možné využít při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety. Druhou možností je zpracování na speciální lince, kde se nápojové kartóny rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít například jako stavební izolaci.

Šetrné spotřebitelské chování

Jak mohu šetrným způsobem odstranit vodní kámen?
Nejlepší volbou pro odstranění vodního kamene je použití octa či jedlé sody, rozpuštěné v horké vodě.

Zeleň

Co znamená zkratka FSC?
Lesní certifikace FSC je nástrojem k posouzení, zda je les obhospodařován k přírodě šetrným způsobem podle předem stanovených směrnic (standardů). Jestliže tomu tak je, má vlastník certifikovaného lesa právo používat pro dřevo ze svého lesa logo, které ho odliší od dřeva, které pochází z lesa, kde se zatím šetrně nehospodaří. Zákazník má potom možnost vybrat si na trhu dřevěný výrobek s logem, které mu garantuje původ z šetrně obhospodařovaných lesů. Lesní certifikace je v podstatě obdobou již dobře zavedené certifikace ekologického zemědělství a označování produktů ekologického zemědělství - bioproduktů.

Na koho se mám obrátit se žádostí o povolení ke kácení dřevin?
Kácení dřevin, rostoucích mimo les, povolují obecní úřady. Obecní úřady jsou zároveň oprávněni k pozastavení či zákazu kacéní. Kácení je možné pouze v době vegetačního klidu, to jest v období od 15. října do 30. dubna kalendářního roku. Pro kácení stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm od země není větší než 80 cm není třeba žádného povolení.

Zvířata

Nedávno jsem v televizi zaslechla informaci o páchníkovi? Mohli byste mi, prosím, sdělit o koho se jedná?
Páchník hnědý je brouk, dosahující délky kolem 30 mm. Samice kladou vajíčka do dutin starších strouchnivělých stromů. Dospělý brouk posedává ve slunečných dnech na kmenech stromů a vydává chrakteristický zápach, který mu dal české rodové jméno.