Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Cena Ladislava Čerycha 2017

Tisková zpráva, 29. 5. 2017

Vila Čerych zažila dojemné chvíle

Česká Skalice – Pátek 26. května byl pro Vilu Čerych slavnostním dnem. V podvečer zde proběhl již dvanáctý ročník udílení Ceny Ladislava Čerycha, kdy děkujeme těm, kteří pomáhají při obnově Vily Čerych a přilehlé zahrady.

Cena Ladislava Čerycha byla letos udělena dobrovolnici Irence Vondrákové, a to za dlouhodobou pomoc při údržbě a obnově Vily Čerych a finanční příspěvek v roce 2016 na stromy do zahrady. Předávání doprovázelo dojetí, jež mnozí nedokázali potlačit. Irenka, klientka ústavu sociální péče v České Skalici, za sebou totiž nemá zrovna lehký osud a její úsilí ve Vile pomáhat je vskutku obdivuhodné. Do Vily chodí naše pracovitá a obětavá kamarádka s dobrým srdcem již od roku 2003.   „Těší nás, že můžeme předat cenu právě Irence, její pomoci si velmi vážíme a jistě si ocenění zaslouží. Protože se, jak sama říká, u nás cítí jako doma, darovali jsme Irence rovněž klíče od zahrady, kde bude moci, kdykoliv bude chtít, trávit svůj čas,“ říká Jiří Kmoníček, ředitel Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s., jež Vilu provozuje.

Večerem provázela moderátorka, paní Romana Pacáková. Květnovou slavnost svou řečí doplnila ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti, paní Hana Šilhánová. Společně s ředitelem Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s., panem Jiřím Kmoníčkem, se vzpomínkou na pana Ladislava Čerycha, poděkovali Cathy Soden Čerych, manželce Ladislava Čerycha, za finanční dar a předali malý dárek. Dále promluvili JUDr. Hana Frištenská, členka správní rady Nadace rozvoje občanské společnosti, a Ivan Češka, člen správní rady Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s., o potřebě pomáhat Vile a o plánech obnovy objektu do budoucna.

Součástí slavnostního večera byla premiéra dokumentu o Ladislavu Čerychovi, jehož autorem je pan Petr Jančárek. Celou akci hudebně doprovázel Ladislav Skořepa. Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu „Proměny“, která mapuje historii Vily a přilehlé zahrady od výstavby objektu ve dvacátých letech minulého století přes postupné chátrání až do dnešní doby, kdy i díky dárcům dochází k obnově.

V minulých letech ocenění obdrželi:

Firma Ammann za finanční příspěvek na obnovu velkého zahradního altánu

Architektky Zuzana Rákosníková a Eva Vízková za obětavou pomoc při rekonstrukcích Vily i zahrady

Firma PEKO za finanční dar na osvětlení zahrady

Mgr. Jana Fišerová – Vzdělávací agentura za finanční podporu a pořádání vzdělávacích akcí ve Vile

Jaroslav Bouček – producent filmu Odcházení – za obnovu mlatových cest v zahradě a propagaci Vily Čerych

Dr. Jan Zbytovský za finanční podporu obnovy rozária

Firma Platex (dnes BN International) za finanční dar určený na obnovu rozária a za materiální podporu při vydání knihy o Vile Čerych

Firma METEL, s.r.o., z České Skalice za dlouhodobou spolupráci, která významně přispěla k obnově a provozu Vily Čerych

Firma Prádelna čistírna Jan Fišer za finanční příspěvek na obnovu vybavení Vily Čerych

Město Česká Skalice za spolupráci a finanční příspěvek, který významně přispěl k obnově Vily Čerych.

Za Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., Aneta Zvarová

 

Fotogalerie

 

Centrum rozvoje Česká Skalice (CRČS), o.p.s., od roku 2003 provozuje vzdělávací středisko Vilu Čerych. Vilu i přilehlou zahradu za pomoci různých projektů i dobrovolnických aktivit postupně opravuje a zvelebuje a vytváří prostor pro setkávání, vzdělávání i odpočinek. Svou činností přispívá k rozvoji regionů našeho kraje, aktivizuje občanskou společnost, rozvijí mezinárodní spolupráci, aktivně se podílí na ekologické výchově a osvětě a podporuje místní vzdělanost a kulturu. V roce 2014 se Centrum rozvoje transformovalo z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.