Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Od Babiččina údolí na horu Kalwarii

Realizace: 01.02.2005 - 01.01.2006

 

Česko-polský projekt, Phare CBC

Centrum rozvoje Česká Skalice uspělo ve výběrovém řízení Phare CBC pro projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci. Cílem projektu je rozvíjet spolupráci s polským městem Bardo, se kterým uzavřelo vedení města Česká Skalice partnerskou smlouvu již před dvěma lety. Plánované aktivity jsou zaměřeny především na oblast neprofesionální umělecké tvorby. Na polské straně je hlavním partnerem knihovna ve městě Bardu – Biblioteka Publiczna v Bardzie a občasnké sdružení Szanca.


Aktivita 1: Výtvarná a literární soutěž

Soutěž je určena pro střední a základní školy, umělecké školy, domy dětí a mládeže. Soutěžní kategorie: literatura – próza, literatura – poesie, výtvarná díla a překladatelství. Věkové kategorie: 6-8 let; 9-11 let; 12-15 let; 15-18 let. O výsledcích soutěže rozhodne česko-polská porota. Z literární soutěže vznikne česko-polský katalog vybraných prací. Práce budou uveřejněny v obou jazycích a poskytnuty všem zúčastněným školám a dalším institucím.

Soutěžní témata:
A. Co mi vyprávěla babička
B. Duchové Kladského pomezí
C. Hory nás rozdělují i spojují

Vyhlášení výsledků
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci třídenního kulturního festivalu 17. - 19. 6., který proběhne ve Vile Čerych v České Skalici a v Babiččině údolí.

 

Aktivita 2: Festival báchorek a pověstí, sobota 18. 6. ve Vile Čerych

Jednodenní česko-polská přehlídka neprofesionálních divadelních a dramatických souborů (především dětských), a to z uvedených příhraničních regionů. Tématem jednotlivých vystoupení budou regionální báje a pověsti, neboť cílem celého projektu je poznat kulturní rozmanitost a kořeny regionů. Festival se uskuteční ve Vile Čerych v České Skalici. V rámci festivalu bude vydáno pexeso, které bude dokumentovat regionální pověsti a báje obou regionů. Pexeso bude doprovozeno česko-polským informačním letákem se stručnou informací o celém projektu, krátkým popisem jednotlivých pověstí a především informací o místech, ke kterým se pověsti váží. Pexeso bude k dispozici pro všechny školy a další instituce v cílových regionech.

 

Aktivita 3: Hudební setkávání

Hudební setkávání je určeno pro neprofesionální hudební skupiny a jednotlivce, koncertující rodiny a talentované děti a mládež z uvedených příhraničních regionů.


Aktivita 4: Výměnné expedice za regionální historií

Výměnné expedice za regionální historií mají za cíl navzájem více poznat kulturní a přírodní bohatství příhraničního regionu, hledat společné kořeny obou kultur a podpořit rozvoj turistického ruchu. Obyvatelům zmíněných regionů bude usnadněn přístup k zajímavým informacím. Celkem proběhnou 4 výměnné expedice – 2 na českou a 2 na polskou stranu. Z těchto výměnných expedic bude na závěr sestaven netradiční průvodce, který bude zachycovat informace o jednotlivých místech, navržené trasy putování doplněné o osobní příběhy průvodců i návštěvníků (tj. kronika z cesty).


Tento projekt probíhá za finanční podpory Evropské Unie. Ta obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Centrum rozvoje Česká Skalice a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské Unie.