Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Vítejte v Zážitkové zahradě

Realizací projektu chceme zvýšit environmentální gramotnost obyvatel všech věkových kategorií regionu Českoskalicka, v souladu s koncepcí a akčním plánem Královehradeckého kraje.

Umožnit blízký kontakt obyvatel s přírodním prostředím Zážitkové zahrady Vily Čerych uprostřed urbanizovaného prostředí města.

Podpořit aktivní postoje a změnu chování občanů směrem k environmentálně zodpovědnějšímu jednání.

 

Uskutečníme osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost:

Férová snídaně v České Skalici (6. ročník v České Skalici) - celorepublikový happening konaný druhou květnovou sobotu na podporu spravedlivého obchodování ve světě a regionálních produktů

Víkend otevřených zahrad (5. ročník ve Vile Čerych) - představení historického a přírodního bohatství zahrady široké veřejnosti

Výstava na stromech (4. ročník ve Vile Čerych) - plakátová výstava na témata odpovědné spotřeby

Dýňování po česku (5. ročník ve Vile Čerych) - výukové programy a akce pro veřejnost s tématem tykví

Slavnost stromů (16. ročník ve Vile Čerych) - osvětová akce spojená s výsadbou stromů a doprovodným programem

Budeme pracovat s dobrovolníky - výsadba keřů během dvou dobrovolnických dnů budou vysázeny nové keře, které budou tvořit živý plot kolem zahrady

Uspořádáme ekologické výukové programy pro žáky

Výukové programy budou určeny pro tři věkové kategorie - děti v mateřských školách a žáky prvního a druhého stupně základních škol. Každým rokem rozšiřujeme nabídku výukových programů a snažíme se, aby nabídka reagovala na současné problémy z oblasti životního prostředí. Hlavním tématem výukových programů roku 2018 bude voda.

Projet realizujeme v roce 2018 od ledna do prosince.

Projekt podpořil Královéhradecký kraj