Kapka 2009

Zakázka realizovaná pro Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše.

Projekt zaměření na poskytování poradenské, vzdělávací a osvětové činnost v environmentální oblasti.

Realizace  1. 1. 2009 - 30. 6. 2009

Projekt Kapka 21 je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí.