Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Dobrovolnictví ve Vile Čerych

Benjamin Franklin: „Nejdůležitější ze všech umění je umění být užitečný“

 

Chcete pomáhat a být užitečný? Připojte se k nám! 

Chcete se naučit novým věcem, získat nové zkušenosti, přátele, kontakty nebo si jenom připsat další řádek do životopisu? Pojďte nám pomoci do Vily Čerych. Můžete si sami vybrat odvětví, ve kterém byste nám chtěli pomoci. Když se vám u nás bude líbit, může dojít k další vzájemné spolupráci. Chceme se nejdříve se svými budoucími kolegy pořádně poznat a po pozici dobrovolníka může následovat pozice placeného spolupracovníka na DPP a později i zaměstnanecký poměr na částečný nebo i celý úvazek. Tato praxe se nám osvědčila a dále v ní chceme pokračovat.

Můžeme vám nabídnout úhradu nákladů spojených s cestou na místo výkonu činnosti. Také za vás zaplatíme případné zajištění stravy a ubytování, každý případ posoudíme individuálně. Samozřejmě vám poskytneme pojištění dobrovolníka a vydáme vám potvrzení o rozsahu a obsahu vykonané činnosti.

  • Pro dobrovolníky nabízíme tyto možnosti činností:
  • Pomocné práce při organizaci kulturních a společenských akcích pořádaných ve Vile, ale i mimo ni
  • Pomocné práce při realizaci výukových vzdělávacích programů, především ekologických
  • Pomoc při propagaci a PR správa facebookových stránek, pomoc při psaní reportáží a tiskových zpráv, focení při akcích, …
  • Pomocné práce administrativní při psaní žádostí o dotace, ale i při realizaci podpořených projektů
  • Pomocné práce v účetnictví, třídění a archivace dokladů
  • Práce při obnově a údržbě Vily Čerych
  • Práce v regionálním informačním centru, obsluha klientů, doplňování a aktualizace databází 

Termíny a časový rozsah pracovních činností záleží na osobní domluvě a jsou volně přizpůsobitelné.

 

Další formou pomoci a projevem loajality k neziskovým organizacím je Firemní dobrovolnictví. 

 

Kontakt: Jiří Kmoníček – koordinátor dobrovolníků, tel.: +420 491 426 600, jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu. 

 

“Dobrovolnictví přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti. Je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.”    

In: Tošner, J. – Sozanská, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. 2.vyd. Praha: Portál, 2006. s. 18

 

Fotogalerie

 

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013