Výměnný pobyt mezi střediskem ekologické výchovy v ČR a organizací ve státech EU

Na podzim roku 2007 se uskutečnil výměnný pobyt mezi ekologickými pracovníky z Centra rozvoje Česká Skalice a města Polanica Zdrój (Polsko).

Pobyt byl zaměřen na předávání zkušeností, poznatků, příkladů dobré praxe, posílení a rozvoj aktivit spojených s ochranou přírody, péčí a údržbou zeleně.