Vzdělávání dospělé veřejnosti

Odpadové hospodářství a šetrné spotřebitelské chování

Seminář pro zástupce  samosprávy,  zaměřující se na  nový odpadový zákon, základní pojmy legislativy, představení nového projektu SFŽP, šetrnému spotřebitelskému chování  a ekoznačení.          

Pozvánka (dokument Adobe PDF)Pozvánka 90.3 KB       

Fotografie  (obrázek JPEG)Fotografie 188.0 KB 

    

Jak ušetřit a nezmrznout aneb jak nejlépe vytápět svůj byt

V rámci dvou  besed  pro širokou veřejnost byly  představeny topné systémy pro domácnost a využití  biomasy jako regionálního obnovitelného zdroje energie.

Plakát (dokument Adobe PDF)Plakát 81.1 KB    

Fotografie (obrázek JPEG)Fotografie 803.3 KB