Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Benefice pro zahradu Vily Čerych 2009

Výtěžek benefice: 111 000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na instalaci nových zahradních světel

Již tradičně v měsíci srpnu pořádalo občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice „Benefici pro zahradu Vily Čerych“, v  roce 2009 s podtitulem MORAVSKÝ PODVEČER. 

Na hosty této benefice, kterých se sešlo téměř 70, čekal bohatý program. K poslechu zahrála Kostelecká cimbálová muzika pod vedením Jiřího Kábrta. Nesmírně milá byla návštěva z jihu Moravy, odkud přijeli zástupci tamních vinařů. Přivezli sebou skvělou náladu, víno a pravé moravské koláče. Přítomným také povyprávěli o výrobě vína tzv. selskou metodou, o zvycích vinařského roku i zajímavostech kolem moravských krojů. Návštěvníci, účinkující i organizátoři společně strávili v zahradě Vily Čerych velmi příjemné, slunečné odpoledne, které se protáhlo až do pozdních večerních hodin.

Pořádání benefice je jednou z možností, jak získávat finanční prostředky na údržbu a opravy v zahradě. Díky velkorysosti firem i veřejnosti se v roce 2008 podařilo získat neuvěřitelný ch 91 000,-Kč. Z těchto peněz a také s podporou Fondu T-Mobil bylo zakoupeno sedm nových zahradních lamp. Cílem letošní benefice bylo získat chybějící prostředky na jejich instalaci. A to se podařilo! Naše poděkování patří všem, kteří zakoupením lístku na Moravský podvečer přispěli zahradě Vily Čerych na instalaci nového osvětlení. Kromě jednotlivců to byly obecní úřady obcí Žernov, Rychnovek, Studnice, Říkov, Velký Třebešov, Jásenná a Městský úřad Česká Skalice. Velké poděkování patří paní Vágnerové z Prahy, která věnovala částku 10 000,- Kč a Nadačnímu Fondu T-Mobile za příspěvek 90 000,- Kč.

             

Občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice srdečně děkuje všem sponzorům i široké veřejnosti za finanční podporu v roce 2009, která přispěla k instalaci nových lamp do zahrady Vily Čerych.

  • Fond T-Mobile    www.nadacevia.cz                                                                

             90 000,-  Kč    

  •  Helena Vágnerová, Praha  

              10 000,- Kč

obecní úřady obcí Žernov, Rychnovek, Studnice, Říkov, Velký Třebešov, Jásenná a Městský úřad Česká Skalice

 

 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ ZAHRADY VILY ČERYCH

Završením posledních dvou ročníků Benefice pro zahradu Vily Čerych byl nedělní podvečer 15. listopadu 2009, kdy  naše občanské sdružení zorganizovalo slavnostní rozsvícení zahrady světly nových sedmi lamp. Slavnost rozsvícení zahrady zahájila ve vile předsedkyně sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice paní Květa Ležovičová. Krátce představila historii Vily Čerych pro ty, kteří se ocitli v této krásné budově poprvé, a poté od srdce poděkovala všem dárcům, kteří umožnili instalaci nových lamp v zahradě. Dále vystoupil vzácný host, pan Ladislav Čerych, který spolu s bratrem Jiřím daroval vilu v roce 2001 k neziskovým účelům Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS). Pan Čerych poděkoval nejen dárcům ale i lidem, kteří se o vilu denně starají, a naplňují vizi jejího využití ke vzdělávání a rozvoji regionu a evropské spolupráci. K poděkování se připojila i ředitelka NROS paní Hana Šilhánová.

Program podvečera poté pokračoval koncertem 25 členného pěveckého sboru studentů Jiráskova gymnázia v Náchodě pod vedením sbormistra Ing. Vlastimila Čejpa. Více než 100 návštěvníků ocenilo předvedený průřez repertoáru, složený převážně ze světové tvorby, spirituálů, muzikálů, duchovních a lidových písní. „SBOREČEK“ zazpíval také skladbu „Keep your lamps“, která připomněla téma celého slavnostního podvečera. V angličtině zaznělo „Udržuj své lampy čisté a hořící, čas přibližuje noc …“ Po koncertu sboru osobně poděkoval pan Čerych, nadšený předvedeným výkonem. Organizátorům i přítomným přitom prozradil, že on sám je také abiturientem náchodského gymnázia.

Do aktu rozsvícení nových lamp se zapojili všichni účastnici slavnostního podvečera. Vytvořili dlouhý lidský řetěz od Vily Čerych až k lampě u vchodu do zahrady a nové světlo si předávali hořící loučí. Za spontánního odpočítávání symbolické světlo došlo k první lampě a zahrada se rozzářila elektrickým světlem nových lamp. Následoval slavnostní přípitek a gratulace.

Zahradě Vily Čerych se vrací její původní krása. Nové elektrické osvětlení je velmi moderní a elegantní a podtrhuje romantickou atmosféru místa. Přijďte se sami přesvědčit, zahrada Vily Čerych je otevřena návštěvníkům každý všední den do 16 hodin.