Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Vzdělávání a spolupráce s místními NNO a partnery

Tato aktivita má za cíl vybudování místního partnerství pro trvale udržitelný rozvoj daného území, posílení spolupráce, a dosažení souladu při práci na plánu péče. Účelem je také vyjasnění zájmů, výměna zkušeností a předávání know-how tak, aby subjekty společně mohly v budoucnu poskytovat silné profesionální zázemí pro šetrný rozvoj NPP a NKP BÚ.

Celkově se uskutečnilo 9 vzdělávacích modulů, účastnilo se jich 87 osob a vzniklo 22 vzdělávacích materiálů.

 

Vzdělávání pro členy NNO

Modul 1.1 Osnova projektu použitelná při podávání žádosti o dotace, včetně logického rámce

Modul 1.2 Ekologické a kulturní projekty v Královehradeckém kraji

Modul 1.3 Účast NNO ve správních řízeních a přístup k informacím

Modul 1.4 Účetnictví neziskových organizací a kalkulace projektů

Modul 1.5 Městské granty a granty KHK, včetně systému Benefit 7

 

Vzdělávání pro zaměstnance CRČS

Modul 2.1 OBSLUHA PROGRAMŮ MICROSOFT OFFICE WORD A MS EXCEL

Modul 2.2 TVORBA A AKTUALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK

Modul 2.3 ZÁKLADY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

Modul 2.4 VNITŘNÍ PRAVIDLA A PLÁNOVÁNÍ V ORGANIZACI

 

Databáze neziskových organizací Královéhradeckého kraje, zaměřené na ochranu přírody 265.3 KB