Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Česko - polský jazykový kurz

Vítanou a úspěšnou aktivitou minulého projektu byl jazykový kurz češtiny a polštiny.  Na základě této zkušenosti jsme do projektu zařadili i nyní jazykový kurz, který je určen především pro představitele místních samospráv a přeshraničně podnikající organizace. Jeho první část proběhla 29. 11. – 1. 12. 2010 ve vzdělávacím středisku Vila Čerych v České Skalici. Kurz měl celkem šest vyučovacích dnů. Kapacita kurzu byla omezena, počítalo se s deseti českými a s deseti polskými účastníky. Vyučovalo se bude podle učebnic „Hurra po polsku“ a „Česky, prosím“. Účastníci byli rozděleni do skupin dle pokročilosti. Druhá část jazykového kurzu proběhla 7. - 9. února 2011. Podrobné informace, včetně přihlášek, získáte v Regionálním informačním centru v České Skalici. 

Pozvánka a přihláška - CZ 228.5 KB

Pozvánka a přihláška - PL 231.0 KB

Tisková zpráva 223.5 KB

 

Pozvánka a přihláška - CZ (2. část) 228.5 KB

Pozvánka a přihláška - PL (2. část) 230.5 KB