Společný program sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců přírody

Modul č.4, do něhož je Centrum rozvoje Česká Skalice v rámci programu zapojeno, je zaměřen na vzdělávání a osvětu široké veřejnosti.

 

Realizace: 01.01.2006 - 25.11.2010
Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství

Zadavatel zakázky: Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina