Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Akce pro veřejnost

V rámci projektu jsme uskutečnili dvě osvětové akce (v dubnu ke Dni Země  a v říjnu ke Dni stromů), besedy určené pro širokou veřejnost a exkurzi za příklady dobré praxe.

V říjnu se v rámci projektu uskutečnil 6. a 7. ročník osvětové akce, kterou CRČS pravidelně pořádá - Slavnost stromů. Její 6. a 7. ročník proběhl pod záštitou tohoto projektu v říjnu 2008 a 2009. V rámci programu dochází k výsadbě stromů na vytipovaných lokalitách a pestrému doprovodnému  programu ve spolupráci s ostatními organizacemi.
 
 
     
 
Akce byla doplněna tématickým doprovodným programem. Více se dozvíte zde (odkaz na tiskovou zprávu 21.10.2008 1.8 MB).
Plakát  na Osvětovou akci v roce 2009 244.6 KB. 
 
Den Země – Ratibořické ovčácké slavnosti
 
Poprvé proběhly v dubnu 2009 a sklidily veliký ohlas. Letošní ročník, který se konal 24. 4. 2010 od 10 hodin v prostorách vodního mandlu a kuchyňské zahrady v BÚ. Aktivity se rovněž nesly v ovčáckém stylu. Návštěvníci mohli shlédnout stříhání ovcí, zpracování vlny, práce ovčáckého psa, ochutnávky kozích specialit, vyslechnout si odborný výklad.
Novinkou byl také indiánský koutek s týpím a z České Skalice do Ratibořic vedená Mgr. Janem Ježkem – který účastníky provedl do BÚ méně známou trasou přes tzv. Koldovku.
 
                                                                       
 
Plakát ke stažení zde rok 2009 332.4 KB a zde rok 2010 338.3 KB 
 
     
 
Besedy pro veřejnost
Celkem se usktečnily 4 besedy pro širokou veřejnost, zájem o ně byl značný. Díky nim jsme poukazovali na problémy i zajímavosti spojené s Babiččiným údolím.    
Více se o první besedě s názvem Soulad ochrany přírody s kulturním dědictvím aneb budoucnost NPP a NKP Babiččino údolí“ dozvíte zde 1.8 MB.
 
        
Dne 19. 2. 2009 v penzionu Olga v České Skalici, proběhla druhá z cyklu besed věnovaných Babiččině údolí (BÚ). Besedu zahájili její organizátoři  a představili přítomným cenné hosty (zástupce místních organizací), kteří přijali pozvání a rozhodli se prezentovat své názory a připomínky k tématu besedy: "Jaký osud čeká nevyužité budovy v Babiččině údolí?" Jelikož se jedná o téma se širokou náplní, rozdělili diskuzi organizátoři na čtyři části. V první se věnovali minulosti, dále pak současnosti a budoucnosti využití stávajících objektů v Ratibořicích. Na závěr byl vyčleněn prostor pro dotazy návštěvníků této besedy.
Závěry z besedy se dozvíte zde 1.8 MB 
       
 
Třetí beseda se uskutečnila na podzim ve Vile Čerych a poukazovala na Krásu zeleně v Babiččně údolí. Přednášet přišli Mgr. Jan Ježek z náchodského gymnázia a Mgr. Michal Gerža - z Hnutí Duha Podorlicko.
Tisková zpráva o besedě: zde 26.5 KB 
Poslední z cyklu besed se konala 2. 3. 2010 v Penzionu Oga a zúčastnilo se jí nejvíce osob. Téma, která zaujalo, neslo název Významné osobnosti spjaté s Babiččiným údolím.
Tisková zpráva o průběhu besedy - zde 26.5 KB.
 
Exurze, která se konala 23. a 24.4. 2009 s názvem "Cesta na jihozápad za příkladem dobré praxe" se zúčastnilo 39 osob.
Účastníci se mohli nechat inspirovat širokou nabídkou zážitkové turistiky a shlédli návštěvnická centra v Třeboni a NP Šumava a Bavorský les.
Podrobnosti ve zprávě 1.8 MB.