Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Lípa v zahradě Vily Čerych

PROJEKT ZDRAVÉ STROMY PRO ZÍTŘEK

Název projektu: Lípa v zahradě Vily Čerych

Popis projektu:

Díky projektu byl odborně ošetřen jeden vybraný strom – lípa stříbrná (Tilia tomentosa) v zahradě Vily Čerych.

Lípa se nachází v přední části zahrady, vlevo od cesty, kousek za vstupní bránou. Lípa je součástí naučné stezky Cesta stromů, která vede zahradou Vily Čerych po vzácných a zajímavých dřevinách.

Jedná se o mohutný strom pocházející z původní výsadby zahrady založené dle návrhu zahradního architekta Josefa Kumpána koncem dvacátých let 20. stol., věk cca 85 let, celková výška 20-25 m, obvod kmene ve výšce 130 cm: 315 cm, šířka koruny: cca 18 m, výška nasazení koruny: cca 3 m.

Zdravotní stav stromu před ošetřením:

KMEN:

 • velká otevřená rána s hlubokou dutinou, vznikla odlomením silné kosterní větve v důsledku rizikového tlakového větvení
 • trouchnivění, dřevokazný hmyz
 • narušená stabilita stromu
 • nebezpečí odlomení zbylých kosterních větví nebo rozlomení stromu

KORUNA:

 • nepravidelná, prořídlá
 • tlaková větvení ve tvaru "V"
 • předpoklad narušení vnitřní stability, nutnost odlehčení koruny
 • kosterní větev zasahuje nad mladý exemplář červenolistého buku (Fagus sylvatica f. purpurea), nebezpečí poškození při odlomení

Ošetření spočívalo v:

 • odstranění suchých a nemocných větví,
 • provedení lokální a obvodové redukce koruny pro zvýšení stability stromu,
 • nainstalování bezpečnostní vazby v horní části koruny (lano brání rozlomení koruny a pádu větví).

 Ošetření provedli certifikovaní arboristé bez nároku na honorář. Děkujeme!

 

Tisková zpráva - před ošetřením

Tisková zpráva - po ošetření

 

Fotogalerie

 

„Ošetření stromu umožnila Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s.

a Mendelova univerzita v Brně. Provedl jej odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker.“

 www.nadacepartnerstvi.cz; www.szkt.czhttp://www.ldf.mendelu.cz/cz