Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Pavučina 2009

Komponované ekovýchovné programy pro žáky ZŠ,  jejichž  součástí byla procházka po naučné stezce Cesta stromů, nacházející se v rozlehlé  zahradě Vily Čerych, tvořivé dílny s přírodním matriálem a směs her s environmentální tematikou. 

Fotografie 72.0 KB

Fotografická soutěž na téma ,,Můj strom“   Centrum rozvoje Česká Skalice vyhlásilo pro žáky základních škol na území MAS mezi Úpou a Metují tematickou  fotografickou soutěž, v rámci níž měli digitálním přístrojem pořídit fotografii stromu a připojit krátký popisek s uvedením lokality a důvodem pro výběr právě zvoleného stromu.Nejzdařilejší práce byly vystaveny  ve vstupní hale Státního zámku Ratibořice v den konání osvětové akce Slavnost stromů.

Plakát 162.5 KB

Fotografie 284.1 KB

Vyhlášení soutěže 195.5 KB

Den Země I v roce letošním jsme si společně připomenuli svátek naší planety. Tentokrát se konal v prostorách Střediska volného času Bájo a zavítali sem i žáci z partnerského města Polanica – Zdrój a s nadšením se zapojili do všech aktivit. Dalo by se tedy říci, že se oslava nesla tak trochu v mezinárodním duchu. Účastníci byli rozděleni do skupin a postupně obcházeli jednotlivá stanoviště. Zhotovili si zajímavý výrobek odpadového materiálu, shlédli ukázky z ornitologie, pomocí smyslového vnímání určovali přírodniny, humornou formou třídili odpady, nahlédli pod kůži stromu, seznámili se s lesními patry a zahráli si na zahradníky. Aktivita byla pořádána ve spolupráci se Střediskem volného času Bájo a křesťanskou ochranářskou organizací A-ROCHA.

Plakát 221.0 KB

Fotografie 794.7 KB

Tvořivá dílna ve školní družině v České Skalici

Žáci 1. stupně ZŠ Česká Skalice se seznamovali s přírodním materiálem a v tvořivé dílně si z něho zhotovili originální výrobek. Následná část programu byla věnovaná bylinkám a jejich léčivým a blahodárným účinkům pro člověka.  Rozeznávali je podle nálevů, sušené podoby a obrazového materiálu. Při ekovýchovných aktivitách se snažíme, aby žáci přišli do přímého styku s materiálem, mohli si ho ohmatat, přivonět a zjisti, jaké má vlastnosti a byl rozvíjen tvůrčí proces. 

Fotografie 255.3 KB