2011

Kulturní a přírodní bohatství zahrady Vily Čerych využíváme jako jedinečný prostor pro komunitní setkávání, pro zážitek i ponaučení obyvatel i návštěvníků města. Předpokládáme, že zahrada navržená v novém pojetí a se zapojením veřejnosti bude mít pozitivní vliv na vztah obyvatel k místu, kde žijí. Zapojením dobrovolníků do plánování, realizace a údržby Zážitkové zahrady sledujeme zvýšení zájmu lidí o dění v zahradě. Zážitková zahrada má všechny předpoklady k tomu, aby se stala centrem komunitního dění, prostorem pro setkávání, vzdělávání, osvětu, kulturně - společenským centrem pod širým nebem - příjemnou zelenou oázou města Česká Skalice.

 

Doba realizace: rok 2011

 

Tiskové zprávy:

Benefice pro Japonsko - 23. 5. 2011 (dokument MS Word)Benefice pro Japonsko - 23. 5. 2011 221.5 KB

Eko-odpoledne v Zážitkové zahradě - 14. 6. 2011 (dokument MS Word)Eko-odpoledne v Zážitkové zahradě - 14. 6. 2011 148.0 KB

Den otců - 30. 6. 2011 (dokument MS Word)Den otců - 20. 6. 2011 128.0 KB

Den otevřených dveří - 5. 9. 2011 (dokument MS Word)Den otevřených dveří - 5. 9. 2011 135.5 KB

Fotografická soutěž - 15. 9. 2011 (dokument MS Word)Fotografická soutěž - 15. 9. 2011 231.0 KB

Den otevřených dveří - 20. 9. 2011 (dokument MS Word)Den otevřených dveří - 20. 9. 2011 137.0 KB

Dobrovolníci v zahradě - 14. 11. 2011 (dokument MS Word)Dobrovolníci v zahradě - 14. 11. 2011 137.0 KB

Žáci se vzdělávali v Zážitkové zahradě - 27. 12. 2012  (dokument MS Word)Žáci se vzdělávali v Zážitkové zahradě - 27. 12. 2012 154.5 KB 

 

Přehled aktivit

 

Plánování Zážitkové zahrady

V rámci projektu vznikl plán Zážitkové zahrady vzdělávacího střediska Vila Čerych, na kterém se podílela veřejnost i dobrovolníci metodou komunitního plánování s pomocí zkušených odborníků a praktiků. Jednotlivé plochy zahrady využíváme jako ekologicko-naučné, herní, odpočinkové. Součástí plánování byl i návrh kulturně – osvětových aktivit pořádaných v zahradě Vily Čerych pro širokou veřejnost.

březnového (dokument MS Word) Vyhodnocení ankety 116.4 KB 

květnového (obrázek JPEG) Výstup z květnového plánování 89.1 KB

Ukázka výsledného plánu (dokument Adobe PDF)Ukázka výsledného plánu 222.6 KB 

Zápis ze zářijového setkání (dokument MS Word)Zápis ze zářijového setkání 182.0 KB

Fotogalerie

 

Vybudování nových stanovišť

Ve spolupráci s dobrovolníky a účastníky pobytových programů jsme vytvořili osm nových pevných stanovišť  (informační výstavní panely, hřbitov odpadků, babiččina zahrádka, ozvučené břízy, úkrytová hromada větví, suchá kamenná zídka, bylinná zahrádka a nášlapná pocitová stezka). Mobilní stanoviště vznikla čtyři (kreativní dílna, hmatové stanoviště, voda v zahradě, závěrečné evaluační stanoviště). K těmto stanovištím jsou k dispozici také vhodné metodické pomůcky.

Fotogalerie

 

Doplnění stávajících stanovišť

Šest zajímavých míst v zahradě bylo vylepšeno, aby mohla sloužit jako další stanoviště Zážitkové zahrady. U původních míst (zahradní  altán, rododendronový koutek, starý ovocný sad, kompost, zákoutí s kameny) došlo k navázání na historický odkaz zahrady. Stanoviště naučná stezka Cesta stromů bylo vybudováno za pomoci předcházejících projektů. Nyní byly zhotoveny nové tabulky s čísly dřevin. Ovocný sad byl odborně ošetřen a dosazen vhodnými odrůdami, rododendronový koutek byl doplněn, zákoutí s kameny bylo osázeno květinami. Modernizována byla opěrná konstrukce kompostu a altán byl natřen. Na této aktivitě se podíleli také dobrovolníci z České spořitelny a ČSOB v rámci tzv. firemního dobrovolnictví.  

Fotogalerie 

Fotodokumentace průběhu prací

 

Výroba informačního letáku k naučné stezce Cesta stromů

Součástí NS Cesta stromů je informační panel s popisem a plánkem zahrady umístěný v malém zahradním altánu. Jednotlivé stromy a keře na stezce s celkem 40 zastaveními jsou označeny dřevěnými cedulemi. Návštěvníci si mohou stezku volně projít, v altánu mají k dispozici tištěné letáky s mapkou, názvy dřevin a obrázkovým kvízem.  

Leták (dokument Adobe PDF)Leták 388.1 KB  

 

Nabídka ekologických výukových programů

V rámci projektu jsme rozšířili naši stávající nabídku ekologických výukových programů. Pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ nabízíme aktivity realizované (nejen) v Zážitkové zahradě Vily Čerych. Nabídka pro školy je distribuována po území Královéhradeckého kraje prostřednictvím hromadné rozesílky MRKEV. Nabídka je prezentována na webových stránkách CRČS, v tiskovinách, v ekologické poradně (v Regionálním informačním centru).

Nabídka pro MŠ (dokument Adobe PDF)Nabídka pro MŠ 467.5 KB

Nabídka pro ZŠ - 1. stupeň (dokument Adobe PDF)Nabídka pro ZŠ - 1. stupeň 458.8 KB

Nabídka pro ZŠ - 2. stupeň (dokument Adobe PDF)Nabídka pro ZŠ - 2. stupeň 445.2 KB

Nabídka pro SŠ (dokument Adobe PDF)Nabídka pro SŠ 469.3 KB 

  

Zhotovení pracovních listů pro ekoprogramy v Zážitkové zahradě

V rámci projektu vzniklo sedm nových pracovních listů využitelných při realizaci ekovýchovných programů či osvětových akcí v Zážitkové zahradě. Pracovní listy jsou vyhotoveny k těmto stanovištím Zážitkové zahrady: NS Cesta stromů (borovice limba), bylinné záhony, kamenná zídka, kompost, ovocný sad, hřbitov odpadků, meteo – stanice. Pracovní listy jsou k dispozici účastníkům výukových programů a osvětových akcí i ostatním zájemcům.

 

Vytvoření metodiky pro realizaci EVVO programů

Byly vytvořeny nové metodické materiály k ekologickým výukovým programům.

 

Pilotní odzkoušení ekologických výukových programů

Pilotní realizace se zúčastnilo celkem 113 žáků a studentů, z toho jich 28 absolvovalo pobytový program a 85 program jednodenní. Programy mají vzbudit zvědavost, kreativitu, touhu po poznání. Při závěrečném hodnocení účastníci vyjadřovali své pocity, názory, připomínky a doporučení pro úpravu programů. Dle získané evaluace programy upravujeme.

Fotogalerie

 

Dobrovolníci v zahradě (Ekoklub)

Klub dobrovoníků se schází vždy první středu v měsíci od 16 hodin. Tato aktivita běží již od září 2010, můžete se k nám také připojit! 

Dobrovolníci mohou dobře reagovat na konkrétní potřeby, příležitosti a zároveň podpořit své okolí k dalším aktivitám. Smyslem dobrovolnického klubu je povzbudit v místních lidech různých věkových skupin odpovědnost za místo, kde žijí, a nabídnout jim možnost se aktivně podílet i na jeho proměnách. Kromě běžného a neustále potřebného udržování zahrady je práce dobrovolníků zaměřena také na plánování a budování nových stanovišť a přípravu a realizaci akcí pro veřejnost konaných v Zážitkové zahradě. 

Rok 2011 byl Evropským rokem dobrovolnictví. Ve vzdělávacím středisku Vila Čerych probíhalo po celý rok zapojování dobrovolníků především do aktivit souvisejích se Zážitkovou zahradou.

Hmatatelným důkazem celoroční spolupráce s dobrovolníky je vybudování či doplnění stanovišť v Zážitkové zahradě, např. rododendronového koutku, ovocného sadu či altánu. Také 15. října 2011 v rámci akce Slavnost stromů se veřejnost zapojila do výsadby dřevin v zahradě.

Fotogalerie

Srpen (dokument Adobe PDF)Srpen 265.3 KB; Září (dokument Adobe PDF)Září 265.3 KB; Říjen (dokument Adobe PDF)Říjen 265.3 KB; Listopad (dokument Adobe PDF)Listopad 265.3 KB;  Prosinec (dokument Adobe PDF)Prosinec 265.3 KB

 

Realizace jednodenních osvětových aktivit

Zážitková zahrada Vily Čerych se využívá k realizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost. Uskutečnily se zde například: Benefice pro Japonsko, Eko-odpoledne v rámci akce ke Dni otců, Den otevřených dveří a Slavnost stromů. V rámci uvedených akcí proběhly tematické výstavy, poznávání Zážitkové zahrady, hudební a taneční vystoupení, výtvarné dílny, soutěže, kvízy a hry s environmentální tématikou pro děti i dospělé.

Benefice pro Japonsko - fotogalerie

Den otců (Eko-odpoledne) - fotogalerie

Den otevřených dveří - fotogalerie

Slavnost stromů - fotogalerie

 

Projekt "Zážitková zahrada Vily Čerych - působivý prostor pro aktivity EVVO" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Projekt "Zahrada plná zážitků" byl podpořen z Fondu T-Mobile. 

V projektu je část vlastních zdrojů financována z projektu „Venkovní učebna a ekoporadna podporují environmentální gramotnost“ podpořeného Královéhradeckým krajem.