Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

2011

Kulturní a přírodní bohatství zahrady Vily Čerych využíváme jako jedinečný prostor pro komunitní setkávání, pro zážitek i ponaučení obyvatel i návštěvníků města. Předpokládáme, že zahrada navržená v novém pojetí a se zapojením veřejnosti bude mít pozitivní vliv na vztah obyvatel k místu, kde žijí. Zapojením dobrovolníků do plánování, realizace a údržby Zážitkové zahrady sledujeme zvýšení zájmu lidí o dění v zahradě. Zážitková zahrada má všechny předpoklady k tomu, aby se stala centrem komunitního dění, prostorem pro setkávání, vzdělávání, osvětu, kulturně - společenským centrem pod širým nebem - příjemnou zelenou oázou města Česká Skalice.

 

Doba realizace: rok 2011

 

Tiskové zprávy:

Benefice pro Japonsko - 23. 5. 2011 (dokument MS Word)Benefice pro Japonsko - 23. 5. 2011 221.5 KB

Eko-odpoledne v Zážitkové zahradě - 14. 6. 2011 148.0 KB

Den otců - 30. 6. 2011 (dokument MS Word)Den otců - 20. 6. 2011 128.0 KB

Den otevřených dveří - 5. 9. 2011 135.5 KB

Fotografická soutěž - 15. 9. 2011 (dokument MS Word)Fotografická soutěž - 15. 9. 2011 231.0 KB

Den otevřených dveří - 20. 9. 2011 137.0 KB

Dobrovolníci v zahradě - 14. 11. 2011 (dokument MS Word)Dobrovolníci v zahradě - 14. 11. 2011 137.0 KB

Žáci se vzdělávali v Zážitkové zahradě - 27. 12. 2012 154.5 KB 

 

Přehled aktivit

 

Plánování Zážitkové zahrady

V rámci projektu vznikl plán Zážitkové zahrady vzdělávacího střediska Vila Čerych, na kterém se podílela veřejnost i dobrovolníci metodou komunitního plánování s pomocí zkušených odborníků a praktiků. Jednotlivé plochy zahrady využíváme jako ekologicko-naučné, herní, odpočinkové. Součástí plánování byl i návrh kulturně – osvětových aktivit pořádaných v zahradě Vily Čerych pro širokou veřejnost.

březnového (dokument MS Word) Vyhodnocení ankety 116.4 KB 

květnového (obrázek JPEG) Výstup z květnového plánování 89.1 KB

Ukázka výsledného plánu 222.6 KB 

Zápis ze zářijového setkání 182.0 KB

Fotogalerie

 

Vybudování nových stanovišť

Ve spolupráci s dobrovolníky a účastníky pobytových programů jsme vytvořili osm nových pevných stanovišť  (informační výstavní panely, hřbitov odpadků, babiččina zahrádka, ozvučené břízy, úkrytová hromada větví, suchá kamenná zídka, bylinná zahrádka a nášlapná pocitová stezka). Mobilní stanoviště vznikla čtyři (kreativní dílna, hmatové stanoviště, voda v zahradě, závěrečné evaluační stanoviště). K těmto stanovištím jsou k dispozici také vhodné metodické pomůcky.

Fotogalerie

 

Doplnění stávajících stanovišť

Šest zajímavých míst v zahradě bylo vylepšeno, aby mohla sloužit jako další stanoviště Zážitkové zahrady. U původních míst (zahradní  altán, rododendronový koutek, starý ovocný sad, kompost, zákoutí s kameny) došlo k navázání na historický odkaz zahrady. Stanoviště naučná stezka Cesta stromů bylo vybudováno za pomoci předcházejících projektů. Nyní byly zhotoveny nové tabulky s čísly dřevin. Ovocný sad byl odborně ošetřen a dosazen vhodnými odrůdami, rododendronový koutek byl doplněn, zákoutí s kameny bylo osázeno květinami. Modernizována byla opěrná konstrukce kompostu a altán byl natřen. Na této aktivitě se podíleli také dobrovolníci z České spořitelny a ČSOB v rámci tzv. firemního dobrovolnictví.  

Fotogalerie 

Fotodokumentace průběhu prací

 

Výroba informačního letáku k naučné stezce Cesta stromů

Součástí NS Cesta stromů je informační panel s popisem a plánkem zahrady umístěný v malém zahradním altánu. Jednotlivé stromy a keře na stezce s celkem 40 zastaveními jsou označeny dřevěnými cedulemi. Návštěvníci si mohou stezku volně projít, v altánu mají k dispozici tištěné letáky s mapkou, názvy dřevin a obrázkovým kvízem.  

Leták (dokument Adobe PDF)Leták 388.1 KB  

 

Nabídka ekologických výukových programů

V rámci projektu jsme rozšířili naši stávající nabídku ekologických výukových programů. Pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ nabízíme aktivity realizované (nejen) v Zážitkové zahradě Vily Čerych. Nabídka pro školy je distribuována po území Královéhradeckého kraje prostřednictvím hromadné rozesílky MRKEV. Nabídka je prezentována na webových stránkách CRČS, v tiskovinách, v ekologické poradně (v Regionálním informačním centru).

Nabídka pro MŠ (dokument Adobe PDF)Nabídka pro MŠ 467.5 KB

Nabídka pro ZŠ - 1. stupeň (dokument Adobe PDF)Nabídka pro ZŠ - 1. stupeň 458.8 KB

Nabídka pro ZŠ - 2. stupeň (dokument Adobe PDF)Nabídka pro ZŠ - 2. stupeň 445.2 KB

Nabídka pro SŠ (dokument Adobe PDF)Nabídka pro SŠ 469.3 KB 

  

Zhotovení pracovních listů pro ekoprogramy v Zážitkové zahradě

V rámci projektu vzniklo sedm nových pracovních listů využitelných při realizaci ekovýchovných programů či osvětových akcí v Zážitkové zahradě. Pracovní listy jsou vyhotoveny k těmto stanovištím Zážitkové zahrady: NS Cesta stromů (borovice limba), bylinné záhony, kamenná zídka, kompost, ovocný sad, hřbitov odpadků, meteo – stanice. Pracovní listy jsou k dispozici účastníkům výukových programů a osvětových akcí i ostatním zájemcům.

 

Vytvoření metodiky pro realizaci EVVO programů

Byly vytvořeny nové metodické materiály k ekologickým výukovým programům.

 

Pilotní odzkoušení ekologických výukových programů

Pilotní realizace se zúčastnilo celkem 113 žáků a studentů, z toho jich 28 absolvovalo pobytový program a 85 program jednodenní. Programy mají vzbudit zvědavost, kreativitu, touhu po poznání. Při závěrečném hodnocení účastníci vyjadřovali své pocity, názory, připomínky a doporučení pro úpravu programů. Dle získané evaluace programy upravujeme.

Fotogalerie

 

Dobrovolníci v zahradě (Ekoklub)

Klub dobrovoníků se schází vždy první středu v měsíci od 16 hodin. Tato aktivita běží již od září 2010, můžete se k nám také připojit! 

Dobrovolníci mohou dobře reagovat na konkrétní potřeby, příležitosti a zároveň podpořit své okolí k dalším aktivitám. Smyslem dobrovolnického klubu je povzbudit v místních lidech různých věkových skupin odpovědnost za místo, kde žijí, a nabídnout jim možnost se aktivně podílet i na jeho proměnách. Kromě běžného a neustále potřebného udržování zahrady je práce dobrovolníků zaměřena také na plánování a budování nových stanovišť a přípravu a realizaci akcí pro veřejnost konaných v Zážitkové zahradě. 

Rok 2011 byl Evropským rokem dobrovolnictví. Ve vzdělávacím středisku Vila Čerych probíhalo po celý rok zapojování dobrovolníků především do aktivit souvisejích se Zážitkovou zahradou.

Hmatatelným důkazem celoroční spolupráce s dobrovolníky je vybudování či doplnění stanovišť v Zážitkové zahradě, např. rododendronového koutku, ovocného sadu či altánu. Také 15. října 2011 v rámci akce Slavnost stromů se veřejnost zapojila do výsadby dřevin v zahradě.

Fotogalerie

Srpen 265.3 KB; Září 265.3 KB; Říjen 265.3 KB; Listopad 265.3 KB;  Prosinec 265.3 KB

 

Realizace jednodenních osvětových aktivit

Zážitková zahrada Vily Čerych se využívá k realizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost. Uskutečnily se zde například: Benefice pro Japonsko, Eko-odpoledne v rámci akce ke Dni otců, Den otevřených dveří a Slavnost stromů. V rámci uvedených akcí proběhly tematické výstavy, poznávání Zážitkové zahrady, hudební a taneční vystoupení, výtvarné dílny, soutěže, kvízy a hry s environmentální tématikou pro děti i dospělé.

Benefice pro Japonsko - fotogalerie

Den otců (Eko-odpoledne) - fotogalerie

Den otevřených dveří - fotogalerie

Slavnost stromů - fotogalerie

 

Projekt "Zážitková zahrada Vily Čerych - působivý prostor pro aktivity EVVO" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Projekt "Zahrada plná zážitků" byl podpořen z Fondu T-Mobile. 

V projektu je část vlastních zdrojů financována z projektu „Venkovní učebna a ekoporadna podporují environmentální gramotnost“ podpořeného Královéhradeckým krajem.